Sisuturundus

Seda investorid ostaksid

Ivar Kiigemägi

FOTO: EY

Eesti-suguse väikeriigi jaoks on kriitiline olla nii olemasolevate kui uute välisinvestorite ning loomulikult ka meie enda ettevõtjate jaoks atraktiivseks sihtkohaks.

Mõne kuu pärast tuleb välja meie iga-aastane Euroopa atraktiivsuse uuring, kust saab näha värskeid andmeid selle kohta, kui atraktiivne tundub uute välisinvesteeringute jaoks näiteks Euroopa maailma mastaabis või Ida-Euroopa ja Skandinaavia Euroopa mastaabis. Seniks otsisin üles aga eelmise suve uuringu, et vaadata, mida huvitavat tasuks sealt kõrva taha panna.

Üks huvitavamaid aspekte oli kindlasti koondtabel, kus oli kolme erineva aasta lõikes järjestatud, mida suurkorporatsioonide juhid hindavad ja arvestavad, kui on vaja otsustada, millisesse riiki või piirkonda enda uusi investeeringuid teha (vt lisatud tabel).

Pikalt vindunud majanduskriisi tõttu on investorid muutunud ettevaatlikuks ning rusikareegel, millest lähtutakse uute investeeringute tegemisel, on investeeringute turvalisuse tagamine. 43% vastanutest ütles, et investeerimisotsuste tegemisel on nende jaoks tähtsaim vastava riigi poliitilise ja õigusliku keskkonna stabiilsus ning läbipaistvus.

Kolme aastaga oli toimunud otsustajate peades oluline muutus – 2011. aastal loeti kaheks tähtsamaks aspektiks hoopis logistika ja telekommunikatsioonitaristu taset. Arvestades viimase aasta jooksul toimunud sündmusi nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt, võib küllaltki kindel olla, et poliitilist stabiilsust ja läbipaistvust hinnatakse jätkuvalt palju tähtsamaks kui erinevate taristute toimimist.

Mida ettevõtted välisinvesteeringute tegemisel arvestavad:

 

2014

2012

2011

Poliitilise ja õigusliku keskkonna stabiilsus ja läbipaistvus

1

2

3

Riigi või regiooni koduturg

2

1

8

Potentsiaalne tootlikkuse tõus tema ettevõtte jaoks

3

5

4

Tööjõukulud

4

3

7

Transpordi ja logistika infrastruktuur

5

4

1

Kohaliku tööjõu oskuste tase

6

6

6

Sotsiaalse kliima stabiilsus

7

7

5

Ettevõtte maksustamine

8

8

9

Telekommunikatsiooni infrastruktuur

9

10

2

Tööseadusandluse paindlikkus

10

9

10

Allikas: EY European Attractivenss Survey 2014 (808 vastajat)

Kui hinnata selle tabeli järgi Eesti potentsiaali, siis saame nii mõnegi vihje selle kohta, kuhu võiksime panustada. Näiteks tasub tegelda sellega, et meil oleks piisavalt oskuslikku tööjõudu ning võimet tekitada olukordi, kus tootlikkus Eestis tegutseva ettevõtte puhul oleks kõrgem kui mõnes konkureerivas riigis. Tegu ei ole loomulikult mingi väga kiireid ja lihtsaid võite võimaldava valdkonnaga, vaid ühelt poolt pigem kinnitus sellele, mida oma hariduspoliitikas arvestama peame, ning teisalt tõdemus, et protsesside optimeerimise ja tõhustamisega tasub pidevalt tegelda.

Eesti oleks kindlasti atraktiivne investeeringu sihtkoht, kui saaksime lugeda enda regiooni koduturu sisse ka nt Venemaa, et olla aknaks või ukseks ida ja lääne vahel. Arvestades väljakujunenud olukorda, siis ilmselt seda võimalust meil lähiajal ei teki. Samamoodi võib paista kaugelt vaadates kogu Venemaa olukord ka meie poliitilisele stabiilsusele negatiivse mõjurina ehk taas üks põhjus tegelda just nende valdkondadega, mida me ise saame muuta ning mis on kriitilise tähtsusega ka investorite jaoks.

On huvitav, et maksusüsteem ei ole vastajate arvates üldse nii kriitiline, olles kõigil kolmel aastal tähtsuselt alles 8.-9. kohal. Samas kui läheb investeeringute tegemisel sihtriikide reastamisele ning oleme enda naabritega eespool olevates aspektides sarnased, siis vahel võib ka maksusüsteem kriitiliseks osutada ehk tasub tähelepanelikult jälgida, milles Läti-Leedu-Soome jt naabrid meist selles osas osavamad on.

Ühesõnaga mõtteainest on nii värskele koalitsioonile kui ka ettevõtjaile. Kel huvi eelmise aasta uuringut veel kord detailsemalt üle vaadata, siis see asub: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2014-european-attractiveness-survey/$FILE/EY-2014-european-attractiveness-survey.pdf

Autor: Ivar Kiigemägi, partner, auditiosakond

Tagasi üles