Veebruaris elektritootmine kasvas ja tarbimine vähenes

Elektriliin.

FOTO: Ants Liigus

Eesti elektritarbimine vähenes veebruaris ühe protsendi võrra võrreldes mullu sama kuuga, aga tootmine kasvas üheksa protsenti, teatas põhivõrgu operaator Elering.

Eesti elektritoodang moodustas veebruaris kokku 947 gigavatt-tundi, mis on üheksa protsendi võrra kõrgem näitaja kui aasta tagasi samal ajal. Tootmine fossiilsetest kütustest kasvas kaheksa ning tootmine taastuvatest allikatest 22 protsenti.

Eesti elektritoodangu kasvu vedas eksport, mis suurenes eelmise aasta veebruariga võrreldes 64 protsenti 231 gigavatt-tunnini.

Eesti sisemaine elektritarbimine oli selle aasta veebruaris ühe protsendi võrra aastatagusest madalam, moodustades kokku 719 gigavatt-tundi. Tarbimise languse tingis Eleringi teatel mullusest mõnevõrra kõrgem keskmine õhutemperatuur.

Eesti elektrisüsteemi läbinud transiitvood moodustasid veebruaris kokku 312 gigavatt-tundi, 28 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal. Veebruari kokkuvõttes ületas tootmine Eestis tarbimist 32 protsenti ja netoeksport ulatus 229 gigavatt-tunnini.

Veebruari taastuvenergia hulgas kasvas tuuleenergia toodang 38, hüdroenergia toodang 34 ning bioenergia toodang kuus protsenti. Tuuleelektrijaamade tootmismahtude kasv tulenes soodsatest tuuleoludest – näiteks oli ilmateenistuse andmetel Pakri ja Virtsu mõõtepunktides ööpäeva keskmine tuulekiirus 31 protsenti kõrgem kui aasta tagasi samal ajal. Kokku moodustas taastuvenergia toodang veebruaris 133 gigavatt-tundi ning see kattis 16,4 protsenti sisemaisest tarbimisest.

Läti elektritoodang langes möödunud aasta veebruariga võrreldes 21 protsenti 389 gigavatt-tunnini ning tarbimine kolm protsenti 605 gigavatt-tunnini. Läti elektribilansi defitsiit oli eelmisel kuul 217 gigavatt-tundi, mis kaeti impordiga Eesti elektrisüsteemi kaudu.

Leedus vähenes elektritootmine aastatagusega võrreldes kolm protsenti, moodustades kokku 230 gigavatt-tundi. Elektritarbimine kerkis samal ajal ühe protsendi võrra 856 gigavatt-tunnini. Sisemaine toodang kattis vaid 27 protsenti tarbimisest. Leedu elektrienergia puudujääk kaeti tänavu veebruaris 47 protsendi ulatuses impordiga Läti kaudu, import kolmandatest riikidest moodustas kokku 53 protsenti koguimpordist.

Baltimaade summaarne elektritoodang vähenes veebruaris aastases võrdluses kaks protsenti 1566 gigavatt-tunnini ja tarbimine ühe protsendi 2180 gigavatt-tunnini. Balti riikide summaarne elektribilansi puudujääk moodustas veebruaris kokku 614 gigavatt-tundi ehk ligikaudu sama palju kui aasta tagasi.

Tagasi üles