iDeal kampaania

Eesti kaebab Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse kohtusse

FOTO: Elmo Riig

Neljapäevasel valitsuse istungil arutatakse Eesti kohtusse pöördumist Euroopa Komisjoni vastu, sest viimane otsustas jätta Euroopa Liidu eelarvest katmata struktuurifondidega seotud Eesti kulud kogusummas 717 934 eurot.

Euroopa Komisjon võttis 16. jaanuaril 2015 vastu rakendusotsuse, mille kohaselt ei kaeta Euroopa Liidu eelarvest kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi raames. Euroopa Liidu eelarvest ei kaeta Eesti kulusid kogusummas 717 934 eurot, vahendab BNS.

Komisjon tegi finantskorrektsiooni, sest leidis, et Eestis ei olnud nõuetele vastavuse süsteemi rakendamine nõudeaastatel 2009, 2010 ja 2011 kooskõlas liidu eeskirjadega.

Eesti ei nõustu Euroopa Komisjoni rakendusotsusega, millega ei kaeta Euroopa Liidu eelarvest kulusid summas 691 747 eurot, kuid nõustub korrektsiooniga summas 26 188 eurot.

Sellise finantskorrektsiooni tegemine Eesti suhtes tähendab riigi jaoks planeerimata ja täiendavat kulu. Hagi esitamise peamine eesmärk on riigieelarvele kahju tekkimise vältimine.

Hagi põhirõhk on sellel, et komisjon on valesti hinnanud rakendusotsuse aluseks olevaid faktilisi asjaolusid ja jõudnud väärale arusaamale, et Eesti on ohustanud liidu finantshuve.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles