Piritale rajatakse uus elamurajoon

Inimesed Pirita rannas.

FOTO: Sander Ilvest

Tallinna linnavalitsus algatas Kloostrimetsa tee 62 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiga luua võimalus alale eramute rajamiseks.

Pirita linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,82 hektarit. Detailplaneeringuga soovitakse Kloostrimetsa tee 62 kinnistu jagada viieteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks, teatas linna pressiteenistus.

Elamumaa sihtotstarbega kruntidele soovib arendaja ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega üksikelamud ja abihooned. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeritav ala asub Pirita linnaosas Laiaküla asumis Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee ja Põdrakanepi tee vahelisel alal. Lähedusse jäävad teletorn, botaanikaaed, Pirita jõeoru maastikukaitseala ja Pärnamäe kalmistu. Kontaktvööndis on kahekorruseliste üksikelamutega hoonestatud piirkonnad vaheldumisi puistualadega. Piirkonna elamukruntidel on säilitatud kõrghaljastus. Juurdepääs planeeritavale alale on Laiaküla teelt ja Pärnamäe teelt Kloostrimetsa tee 70a kinnistu kaudu.

Kavandatavad elamumaa sihtotstarbega kruntide suurused jäävad vahemikku 1517-1755 ruutmeetrit. Lisaks on alale kavandatud üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt pindalaga 1413 ruutmeetrit mängu- ja spordiväljakute rajamiseks.

Kloostrimetsa tee 62 hoonestamata kinnistu omanik on OÜ Favorte.

Tagasi üles