Ettevõtete kasum mullu kasvas

Transpordisektori kasum mullu kasvas.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Esialgsetel andmetel oli 2014. aastal ettevõtlussektori kogukasum 3,3 miljardit eurot, mis oli kolm protsenti suurem kui aasta varem, teatas statistikaamet. Ettevõtlussektori kogukasum kasvas viiendat aastat järjest. 

Võrreldes 2013. aastaga suurenes kogukasum enamikul tegevusaladel. Suurima panuse sektori kogukasumi juurdekasvu andsid veonduse- ja laonduse ning info- ja sideettevõtted.

Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim ehitus ja hulgikaubandus. Kogukasumis suurima osatähtsusega töötleva tööstuse kasum suurenes 2013. aastaga võrreldes ühe protsendi, mõjutatuna põhiliselt ekspordile suunatud elektroonika ning kütteõlide tööstuse kasumite vähenemisest.

Ettevõtted müüsid 2014. aastal kaupu ja teenuseid 50,3 miljardi euro eest ehk sama palju kui aasta varem. Kogu ettevõtluse müügitulus kõige suuremat osatähtsust omavate kaubandusettevõtete müügitulu vähenes ühe protsendi, mõjutatuna põhiliselt müügitulu vähenemisest hulgikaubanduses.

Samas jaekaubanduses müügitulu kasv jätkus. Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu suurenes 4 protsenti.

Ka ettevõtete kulud jäid 2013. aastaga võrreldes samale tasemele, samas tööjõukulud suurenesid 8 protsenti. Tööga hõivatud isikute ja töötatud tundide arv suurenes vastavalt 3 ja 5 protsenti. Ettevõtlussektori tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel oli 2014. aastal keskmiselt 22 300 eurot hõivatu kohta, mis oli 4 protsenti suurem kui aasta varem.

Ettevõtete investeerimisaktiivsus vähenes teist aastat järjest. Ettevõtted investeerisid 2014. aastal 2,4 miljardit eurot, mis on ligi kümnendiku vähem kui aasta varem. Sarnaselt 2013. aastaga investeeriti põhiliselt masinatesse ja seadmetesse, hoonete ja rajatiste ehitamisse ning rekonstrueerimisse.

Suurimad investeerijad olid energeetika-, töötleva tööstuse, põllumajandus- ning veondus- ja laondusettevõtted, kes tegid üle poole ettevõtete koguinvesteeringutest. Võrreldes 2013. aastaga suurenesid investeeringud maasse, ehitiste soetamisse ja arvutisüsteemidesse. Ülejäänud investeeringud vähenesid, neist enim investeeringud masinatesse ja seadmetesse (21 protsenti).

2014. aasta IV  kvartalis müüsid ettevõtted kaupu ja teenuseid 13,0 miljardi euro eest, mis oli 2 protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal. Ettevõtted investeerisid IV kvartalis 768 miljonit eurot, ehk 2 protsenti vähem kui 2013. aasta IV  kvartalis. 

Tagasi üles