iDeal kampaania

10 küsimust, mida tuleks endalt töötaja vallandamisel küsida

Vallandamine.

FOTO: SCANPIX

Vahel tuleb tunnistada, et töötaja teeb ettevõttele rohkem kahju, kui toob kasu ning tema lahti laskmine on vajalik, et töökeskkond ja äritulemused liigselt ei kannataks. Entrepreneur.com jagab kümmet küsimust, mida iga juht peaks endalt vallandusotsuse langetanuna küsima.

Kas ma järgin ettevõtte vallandamisreeglistikku?

Kui ettevõttel on vallandamise tarbeks paika pandud täpsed protseduurid ja käitumismallid, tuleks neid juhina ka täpselt samm-sammult järgida, et ennetada hilisemaid probleeme ning hoiduda vallandamise juriidilise küljega seotud vigade tegemisest.

Kas ma olen õiglane?

Enne lõpliku vallandamisotsuse langetamist tuleks seda põhjalikult kaaluda. Kindlasti tuleks üle kontrollida info, mille põhjal vallandamisotsus tehakse ning teha kindlaks, kas see pärineb usaldusväärsest allikast või allikatest. Samuti tuleks hoida kindlat joont õigluse perspektiivist - näiteks, kui töötaja saab kinga, kuna on kolm korda tööle hiljaks jäänud, tuleks vallandada ka kõik teised töötajad, kelle arvel on sama suur samade rikkumiste arv.

Kas ma järgin kehtivaid seaduseid?

Ükskõik, kui emotsionaalne sa vallandamisotsust tehes ka poleks, tuleks enne selle avalikustamist konsulteerida personaliosakonnaga, et olla kindel, et vallandamisprotseduur viiakse läbi seaduses ette nähtud korras. See aitab vältida võimalikke hilisemaid töökomisjoni - ja kohtuvaidlusi ning võimalikke lisakompensatsioonide maksmist.

Milliseid dokumente on mul vallandamise põhjendusena ette näidata?

Kuigi vallandamiseks ei ole üldiselt vaja mingit põhjendavat dokumentatsiooni, on siiski hilisemaid võimalikke vaidlusi silmas pidades kasulik alles hoida kõik probleemset töötajat puudutavad kaebused või tema töö vähest tulemuslikkust kajastavad materjalid.

Kus ja millal peaksin ma töötaja vallandama?

Ükskõik, mida sa ka ei teeks, ära vallanda töötajat telefoni või meili teel. Näita üles vähemalt nii palju austust, et teed seda näost näkku, koos objektiivse põhjendusega.

Mida peaksin töötajale vallandamisel ütlema?

Vallandamisteate edasiandmisel peab olema valmis kõikvõimalikeks emotsioonideks - kurbusest vihani. Ükskõik, mis ka ei toimuks, järgi oma juba varem läbi mõeldud vallandamisprotseduuri ning jää professionaalseks. See ei ole lihtne, kui keegi puhkeb su ees nutma või neab sind maapõhja, kuid see on vajalik.

Millised lahtised otsad tuleks kinni siduda?

Enne vallandamist peaks olema läbi mõeldud kogu järgnev protsess ning kooskõlastatud ka koos personali-  ja IT-juhiga - et ükski väljavõtmata puhkepäev ei jääks tasustamata ega firmasisene meilikonto kustutamata.

Kas ma peaksin vallandamisest teatama ka teistele töötajatele?

Kuulujutud levivad nii või naa, seetõttu on organisatsiooni töökeskkonna huvides lihtsam kokku kutsuda kiire koosolek ja anda teada, et olid sunnitud töötaja lahti laskma. Alati ei ole vaja seejuures tuua välja põhjuseid, välja arvatud juhul, kui see puudutab otseselt ka teisi töötajaid.

Mida tuleks teha, kui endine töötaja peale vallandamist sinuga suhtlema hakkab?

Kõige mõistlikum oleks suunata ta ettevõtte juristi või personalijuhi poole.

Mida teha, kui vallandatud töötaja võimalik uus tööandja helistab soovituse asjus?

Ainuke informatsioon, mida sa peaksid andma, on töötaja ettevõttes veedetud ajaperioodi pikkus. Muu informatsiooni edasiandmine on vabatahtlik, kuid kindlasti tuleb arvestada sellega, et vallandatud töötaja halvustamine võib tulla ringiga sinu juurde tagasi.

Tagasi üles