Krediidipank ootab finantsinspektsioonilt seisukohamuutust

Andrus Kluge

FOTO: Erik Prozes / Äripäev

Krediidipank loodab, et riigikohtu reedene otsus võimaldab finantsinspektsioonil uuesti üle vaadata tema varasemad seisukohad seoses Moskva Panga kui aktsionäri tegevusega ning nõukogu liikme Andres Kluge sobivusega, keda on toetanud kõik panga aktsionärid peale Moskva Panga.

"Reedene riigikohtu otsus on oluline, kuna selgitas finantsinspektsiooni õigusi kohtumenetluses. Kõnesolevas asjas ei olnud finantsinspektsioonil õigust Krediidipanga nõukogu esimeest hageda. Teiseks vajab märkimist kohtu seisukoht, mille kohaselt krediidiasutus või selle aktsionärid võivad olla huvitatud sellest, et tema juhtide hulka kuuluks konkreetne isik, kes oma teadmiste ja oskustega aitaks kaasa ühingu teenimisele. Krediidiasutuse ja selle juhi õiguste eiramine selles osas piirab põhiseadusvastaselt ettevõtlusvabadust," ütles Krediidipanga kommunikatsioonijuht Allan Soon BNS-ile.

Soon meenutas ka, et finantsinspektsioon on heitnud Klugele ette, et nimetatu ei ole arvestanud Moskva Panga kui suuraktsionäri huvidega. Samas tuvastas Harju Maakohus veebruarikuises otsuses, et Moskva Pank tegi korduvaid katseid saada juurdepääs Krediidipanga pangasaladusega kaitstud andmetele selleks panga juhte ja töötajaid survestades. Ebaseadusliku juurdepääsu hoidis ära vaid panga juhtkonna vastuseis.

"Finantsinspektsioon ei ole ise soovinud uurida Moskva Panga tegevusega seonduvat ega selgitada oma vastavaid seisukohti Krediidipangale, kuid on survestanud Krediidipanka Kluge taandumist nõudes. Krediidipank loodab, et riigikohtu otsus koos maakohtu otsusega võimaldab finantsinspektsioonil uuesti üle vaadata tema varasemad seisukohad seoses Moskva Panga kui aktsionäri tegevusega ning Kluge sobivusega, keda on toetanud kõik panga aktsionärid peale Moskva Panga," lisas Soon.

Finantsinspektsioonil ei ole õigust kohtu kaudu nõuda finantsasutuste nõukogust inimeste tagasi kutsumist ning seda lubav seaduspügal on põhiseadusevastane, otsustas riigikohus finantsinspektsiooni ja Krediidipanga nõukogu liikme Andrus Kluge vahelises kohtuasjas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles