Reformierakond ei taha öelda, millised maksuerandid nad kaotavad

Raha

FOTO: SCANPIX

Reformierakonna valimisprogrammis on sees lubadus, et nad vähendavad maksuerandeid, kuid päringutele, millised erandid täpselt kaotada plaanitakse, nad ei vasta.

Programmis sõnastatakse lubadus järgnevalt: «Reformierakond vähendab maksuerandeid ja mahaarvamisi ning kärbib maksukulusid, mis jaotuvad sotsiaalselt ebaõiglaselt ja ebatõhusalt.»

Rahandusministeerium avaldas esmaspäeval arvutuse, mille kohaselt kaotab Reformierakond kõik maksuerisused peale pensionide tulumaksuvabastuse, kuna see oleks vastuolus lubadusega keskmine pension maksuvabana hoida. Nelja aastaga peaks see muudatus riigieelarvesse tooma 747 miljonit eurot.

Küsimuse peale, millised erisused kavatsetakse kaotada, vastas Jürgen Ligi vaid, et valimisprogramm on üldise poliitika, väärtuste ja hoiakute, mitte ainult konkreetsete lubaduste kogum. «Me oleme maksunduses järginud OECD soovitust kaotada maksuerandid ja tõsta selle arvelt tulumaksuvaba miinimumi, mis on sotsiaalselt õiglasem ja majanduslikult tõhusam,» ütles ta.

Riigieelarves on igal aastal ka maksuerisuste ja nende maksumuse loetelu. 2014. aastal jääb riigikassa nende erisuste tõttu ilma 349,4 miljonist eurost.

Maksukulud 2014:

1. Käibemaksumäär 9% raamatutele, töövihikutele ja perioodika väljaannetele

2. Käibemaksumäär 9% ravimitele ja meditsiini-seadmetele

3. Käibemaksumäär 9% majutusteenustele

4. Täiendav maksuvaba tulu alates teisest / kolmandast lapsest

5. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral

6. Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral

7. Eluasemelaenu intresside mahaarvamine

8. Koolituskulude mahaarvamine

9. Kingitused ja annetused

10. Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine

11. FIE täiendav maksuvaba tulu põllu-majandussaaduste või metsamaterjali võõrandamisel

12. Väikeõlletootjate 50% aktsiisimäär

13. Eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli soodsam aktsiisimäär

14. Kalurite kütuseaktsiisivabastus

15. Elektrienergia, mida kasutatakse keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides

16. Elektrienergia ja kütus, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ning elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks

17. Elektrienergia, mis moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%

18. Kütus, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides

19. Maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks

Tagasi üles