Vaata, kes on EVEA ettevõtlusauhindade värsked võitjad

Aasta naisettevõtjaks kuulutati Kristi Täht.

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest kuulub väikeste, keskmiste ja mikroettevõtete hulka. Sellest, kuidas läheb Eesti väikeettevõtlusel, sõltub suures osas ka see, kuidas läheb kogu Eesti majandusel. Rõhutamaks Eesti väikeettevõtluse tähtsust Eesti majanduslikule arengule ning tunnustamaks tublimaid meie seast, korraldas EVEA eelmisel, oma 25 juubeliaastal, Eesti väikeettevõtjate konkursi «Eesti Ettevõtlik Vaim».

Viie kategooria võitjaks osutusid:

PÕLVKONDADE JÕUD 2014 on Dimela AS, kes on veterinaarravimite ja -instrumentide, tervislike söödalisandite ning lemmikloomakaupade hulgimüügiga tegelev ettevõtte Baltikumis. Dimela tegutseb deviisi all „Terve looma nimel“ alates aastast 1992. Ettevõte on loomisest alates toetanud loomaarstide erialast täiendõpet ning kandnud hoolt kodutute lemmikloomade hea käekäigu eest. Ettevõttes töötab 3 pereliiget ja juhtimine on üle antud nooremale põlvkonnale. http://www.dimela.ee/

PARIM NAISETTEVÕTJA 2014 on  Kristi Täht, kes on oma ettevõtete fookuse suunanud rõivaste tootmisse ning eelmisel aastal ostis Kristi Täht tagasi Marati kaubamärgi. Kristi Täht ettevõte on tuntud ka sell läbi, et on teinud erinevaid annetusi imikute / lasteprojektidesse, võitnud mitmeid riigihankeid nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. Katarina Oü-le kuulub kaubamärk HIPO ning ettevõte on töötanud välja ka linaste riiete projekti mis on mõeldud allergikutest lastele. www.katarinakids.eu/

MAA SOOL 2014 on MS Balti Trafo, mis on asutatud 1997. aastal ja on 150 töötajaga elektrotehnika valdkonna ettevõte Vändras. Ettevõte valmistab erinevaid väiketransformaatoreid, induktiivkomponente ja toiteseadmeid. Ettevõte aitab oma tegevusega kaasa piirkonna arengule, luues täiendavaid töökohti, kaasates investeeringuid ning arendades uut tootmisalast oskusteavet. Toetab igaaastaselt Vändra koolinoorte spordi- ja kultuuritegevust ning Pärnumaa Kutsehariduskeskust õppevahendite soetamisel. http://www.msbaltitrafo.ee/

PARIM START 2014 on Rexest Grupp OÜ, mis on asutatud 2009. aastal Eesti ja Inglise ettevõtlike inimeste koostöös. Kesk-Eestis tegutseva ettevõtte põhitegevuseks on plastikpakendijäätmete taaskasutusse võtmine ning plastikust ehitusmaterjalide tootmine. Tegemist on innovaatiliste toodetega, mis säästavad keskkonda - vähenevad ladestatavate jäätmete maht. Rexest on käesoleval hetkel ainuke Eesti ettevõte, mis suudab taaskasutusele võtta segaolmeplastikpakendeid. http://www.plastrex.eu/  

KOOSTÖÖ VEDUR 2014 on Eesti Maaturism MTÜ, mis on asutaud 2000. aastal.  Ühingu missiooniks on toetada rahvuslikul ja regionaalsel kultuuripärandil ning elulaadil baseeruvat kohalike inimeste poolt juhitud turismi arendamist. Eduka kaasajana on ta osanud õigete rõhuasetuste ja organiseeritud koostöö korraldamise kaudu üle Eesti aidanud kohaneda ligi 300-l maaturismiettevõtjal ühiskonnas toimuvate muutustega ning teisalt püüdnud olla ka ise nende muutuste ellukutsujad kiirelt areneval ja muutuval turismiturul. http://www.maaturism.ee/

Tagasi üles