Riik tahab luua nanoettevõtte liigituse

Okidoki.ee on juba mitu tundi maas olnud.

FOTO: SCANPIX

Rahandusministeerium tahab muuta raamatupidamisseadust, millega soovitakse lihtsustada väikeettevõtetel majandusaasta aruande koostamise reegleid ning tõsta auditi ja ülevaatuse piirmäärasid. Lisaks plaanitakse luua uus ettevõtte liik - nanoettevõte.

Raamatupidamisseaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse järgi on uue raamatupidamise seaduse eesmärk kaasajastada raamatupidamise korraldamist ning finantsaruandluse koostamist ja avalikustamist puudutavaid reegleid. Osa uuendustest on seotud ka ELi õiguse ülevõtmisega Eesti õigusesse. Muudatused plaanitakse jõustada 2015. aasta juulis.

Kaubandus-Tööstuskoda tõi välja olulisemad muudatused:

  • Soovitakse tõsta auditi ja ülevaatuse piirmäärasid, mida plaanitakse rakendada 2017. aastal esitatavate aruannete kohta.
  • Kasutusele soovitakse võtta nanoettevõtja mõistet (ettevõtja, kelle aruandeaasta kohustused ei ole suuremad kui 50 protsenti omakapitalist; on üks osanik, kes on ka juhatuse liige ning bilansimaht on kuni 175 000 eurot).
  • Plaanitakse lihtsustada väike-, mikro- ja nanoettevõtjate majandusaasta aruande koostamise ning avalikustamise reegleid. Ühe alternatiivi kohaselt peaksid väike- ja mikroettevõtted koostama edaspidi vaid bilansi, kasumiaruande, 8 lisa ning tegevusaruande. Nanoettevõtjad võivad piirduda ainult bilansiteabe koostamise ning avalikustamisega. Rohkem teavet võimalike muudatuste kohta leiab siit.
  • Raamatupidamise Toimkonna juhendid plaanitakse kehtestada rahandusministri määrusega. See tähendab, et praegu kehtivaid Toimkonna juhendeid ootavad ees teatud muudatused.
  • Väljatöötamiskavatsuse kohaselt on alates 2016. aasta esimesest poolest avalik sektor kohustatud vastu võtma e-arveid ning sama aasta teisest poolest on erasektor kohustatud avalikule sektorile esitama ainult e-arveid.
  • Uue seaduse jõustumisel ei peaks enam raamatupidamise algdokumendile märkima tehingu teise osapoole elukoha aadressi, kui teine osapool on füüsiline isik. Lihtsustust ei tohiks rakendada juhul, kui teine osapool nõuab nende andmete märkimist.
  • Soovitakse üle vaadata ja ühtlustada raamatupidamislikke mõisteid. Selleks moodustatakse ekspertkomisjon.
  • Sihtasutuste ja mittetulundusühingute majandusaasta aruande koostamist plaanitakse muuta selliselt, et sihtasutuse ja mittetulundusühingu juhatus kiidab majandusaasta aruande heaks enne sihtasutuse nõukogu või mittetulundusühingu üldkoosoleku poolt aruande kinnitamist.
  • Algselt soovis rahandusministeerium eelnõuga uuendada arvestusekspertide kutsesüsteemi ning ühildada see mõne rahvusvaheliselt tunnustatud kutsesüsteemiga. Samuti plaaniti moodustada arvestusekspertide kogu. Need teemad on aga eelnõust välja jäetud, sest vajavad täiendavat arutelu.
Tagasi üles