Jehe: konfidentsiaalsusnõude rikkumine kahjustas Arengufondi

Ville Jehe

FOTO: Karli Saul/SCANPIX

Eesti Arengufond soovib olla läbipaistev, avatult ja heade tavade kohaselt juhitud avaliku sektori organisatsioon, kuid töödokumentide avaldamine kahjustab fondi, teatas Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe.

Ville Jehe:

Eesti Arengufondi nõukogu ülesandel tehtud ja juulikuus nõukogule esmaversioonis tutvustatud siseauditi töödokumendi alusel on nii nõukogu kui ka tegevmeeskond töökorralduses leitud probleeme arutanud. Tegevmeeskond on teinud vajalikud otsused ja kokkulepped, kuidas sarnaste olukordade teket edaspidi ära hoida. Uuendatud on puuduvaid sisekorrareegleid, täpsustatud on kulude tegemise nõudeid ja eeskirju, läbi viidud või ettevalmistamisel on vajalikud teenuste sisseostu hanked. Eesti Arengufondi töökorraldus, sisekorra reeglid ja kulude kontroll on värskelt üle vaadatud ja probleemid lahendatud. 

Eesti Arengufond soovib olla läbipaistev, avatult ja heade tavade kohaselt juhitud avaliku sektori organisatsioon. On aga äärmiselt kahetsusväärne, et ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud siseauditi esialgset ja lõpetamata töödokumenti on konfidentsiaalsust hoidma kohustunud inimesed levitanud ja avaldanud Eesti Arengufondi tegevust kahjustavat, nt töötajate privaatsust riivavaid inimeste töötasuandmeid.

18. novembri Postimehes viidatud dokument on siseauditi esmane töödokument ja mõeldud ametkondlikuks kasutamiseks kuni kõikide asjaolude analüüsini ja lõppjäreldusteni.

Siseauditi lõppraport saab valmis novembrikuu viimaseks nädalaks. See sisaldab lisaks Postimehes viidatud töökorralduse ja administratiivtegevuse auditile ka fondi tegevusvaldkondade ning investeerimisfirma SmartCap hinnangut.

Siseauditi tulemused esitatakse nõukogule detsembris ja avalikustatakse kinnitamise järel nagu seda näevad ette avaliku sektori organisatsioonidele kehtivad nõuded. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles