Töötajate register võis kasvatada tööga hõivatute arvu

FOTO: SCANPIX

Kolmandas kvartalis kasvas tööga hõivatud inimeste arv Statistikaameti andmetel nii teise kvartali kui ka eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Töötuse määraks mõõdeti 7,5 protsenti ja töötute üldarvuks 51 000 inimest, mis on mõlemad väiksemad kui aasta tagasi. üheks kasvu põhjuseks võib olla töötajate register

Nii tööturul aktiivsete kui ka tööga hõivatud inimeste osakaal kogu tööealisest elanikkonnast on stabiilselt kasvanud kogu majanduskriisist taastumise perioodi vältel. Kolmandas kvartalis jõudsid osalus- ja hõivemäärad oma kõigi aegade kõrgtasemele.

«See näitab elanike püsivat huvi tööelus osaleda ning annab lootust, et vaatamata tööealise elanikkonna kiirele vähenemisele tervikuna leidub vanusstruktuuri muutuse kaudu sisemisi ressursse, mis võimaldavad veel hõivet kasvatada,» edastas Madis Aben, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik pressiteate vahendusel.

Töö leidmine eeldab siiski vabade töökohtade olemasolu, mille hulk on viimasel viiel aastal püsinud väga madalal.

Tööturu statistikale võis seekord mõju avaldada ka töötajate registri käivitumine suvel ning Maksu- ja Tolliameti suurenenud tähelepanu mittelegaalse töötamise suhtes.  «Sellele viitab hõivatute arvu kasvu oluline kiirenemine nii teises kui ka kolmandas kvartalis mitmel varimajandusele altil tegevusalal,» tähendas Aben.

Ilmselt piirdub see mõju ühekordse nihkega ülespoole hõivatute arvus, mis algas juba teise kvartali lõpus, jätkus kolmandas kvartalis ning aasta pärast statistikat enam ei mõjuta.

Konjunktuuriinstituudi andmetel on töötajate kartus töö kaotada sügiskuudel mõnevõrra kasvanud. Ettevõtjad teeninduses ja kaubanduses on lähikuudel uute töötajate palkamise osas isegi veidi positiivsemalt meelestatud kui aasta tagasi. Tööstuses hõive kasvu praegu ei oodata ning ehitusettevõtted on lisatööjõu palkamise osas sügiseselt pessimistlikud. Hõivatute arvu kasvuks lähema aasta jooksul võiks olla veel võimalusi, kuid see eeldaks väliskeskkonna olulist paranemist.

Tagasi üles