Euroliidu eelarvest maksti valedel alustel välja hiigelsumma

Euroopa kontrollikoja esimees Vitor Caldeira eile Brüsselis eelarve auditit esitledes.

FOTO: EPA

Euroopa Liidu mullusest eelarvest maksti alusetult välja ligikaudu seitse miljardit eurot.

Nagu teatas eile Euroopa Kontrollikoda, oli «veamäär» Euroopa Liidu 2013. aasta 148,5 miljardi eurose eelarve puhul 4,7 protsenti. Võrreldes aastaga 2012 (4,8 protsenti) jäi näitaja sisuliselt samaks, kirjutab Financial Times.

Nagu rõhutas kontrollikoja esimees Vitor Caldeira, peavad 28 liikmesriiki, mis vastutavad rahade jaotamise eest 80 protsendi ulatuses, kulutustel hoolikamalt silma peal hoidma. «Nad peavad pöörama rohkem tähelepanu saavutamaks selliseid tulemusi nagu kodanikud ELi raha kulutamisel eeldavad,» ütles Caldeira.

Kõige rohkem esineb raha alusetut kulutamist kahes valdkonnas – vaeste piirkondade toetused ning maaelu arendus, kus veamäär on vastavalt 6,9 ja 6,7 protsenti.

Audiitorid märkisid, et tegemist ei ole ilmtingimata kelmuse või raiskamisega. Kõige levinumad eksimused on raha eraldamine mittekõlblikele projektidele ja vigased hanked. Tüüpilised juhtumid puudutavad teid ja lennuvälju, kuhu jääb tulemata oodatud liiklus.

Tagasi üles