EL eraldab Balticconnectori uuringuteks 5,4 miljonit eurot

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Euroopa Komisjon otsustas kolmapäeval eraldada Eesti-Soome vahelise merealuse gaasitoru Balticconnectori uuringuteks 5,4 miljonit eurot.

AS EG Võrguteenus juhatuse esimees Sergei Jefimov on varem selgitanud, et taotletakse toetust uuringutegevusteks, mis hõlmavad Eestis nii maismaad kui ka territoriaalmerd. «Uuringuteks Eesti maismaal ja territoriaalmeres on ehitusgeoloogilised uuringud rajatava gaasitorustiku trassikoridoris, torustiku projektide koostamine nii avamerd puudutavas osas kui ka maismaal ning muud uuringud, millede eesmärgiks on valmistada ette Balticconnectori ehitamise rahastamise taotlus, mida plaanime saata CEF-i 2017 aastal,» kommenteeris Jefimov, vahendab BNS.

«Kõige aeganõudvamaks on merealuse ehitusgeoloogia uuringu läbiviimine, mis võib kesta kuni kaks aastat. Eesmärgiks on kindlaks teha merepõhja geoloogiline struktuur ja profiil,» on Balticconnectori Eesti poole projektijuht Priit Heinla selgitanud.

Balticconnectori valmimisel ühendataks Eesti ning Soome gaasi ülekandevõrgud, mis avab Gasum OY jaoks võimaluse hoida gaasi Lätis, Inčukalnsi maa-aluses gaasihoidlas. Kui Läänemere äärde rajatakse LNG gaasiterminal võimaldaks torujuhe selle kaudu imporditavat gaasi pakkuda nii Soomes kui ka Eestis.

Euroopa ühendamise rahastust on üleeuroopalisele energiataristule ajavahemikuks 2014‑2020 eraldatud kokku 5,85 miljardit eurot.

Toetuse saamiseks peab kavandatav meede olema seotud mõne ühishuviprojektide nimekirjas loetletud projektiga. Esimese nimekirja võttis Euroopa Komisjon vastu 2013. aasta oktoobris. See hõlmab 248 energiataristu projekti, millest igaüks tooks märkimisväärset kasu vähemalt kahele liikmesriigile; suurendaks varustuskindlust, aitaks kaasa turu integreerumisele, toetaks konkurentsi ning vähendaks CO 2-heidet.

Euroopa ühendamise rahastu energeetikaprogrammi esimeses taotlustevoorus on esitatud 64 rahastamiskõlblikku taotlust kokku 1,370 miljardi euro saamiseks. Meetmetele, mis hindamisel tagasi lükati, kuna need vajasid esimese projektikonkursi lõppedes veel viimistlemist, võib taotleda uuesti toetust järgmisel projektikonkursil, mis kavatsetakse korraldada 2015. aastal.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles