Rahandusministeerium ei tuvastanud praamiühenduse hankel rikkumist

Mandri ja saarte vahet veetavate autode arv on kasvanud.

FOTO: Küllike Rooväli

Rahandusministeerium lõpetas järelevalvemenetluse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke üle vedaja leidmiseks Rohuküla Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinidel ega tuvastanud rikkumist menetlusliigi valikul.

Järelevalvemenetluse käigus kontrolliti, kas MKMil oli õigus parvlaevateenuse osutaja leidmiseks valida kõige erandlikumat hankemenetluse liiki, teatas rahandusministeerium.

MKM esitas rahandusministeeriumile täiendavad põhjalikud selgitused menetlusliigi valiku kohta. Neid analüüsides leidis riigihangete järelevalve, et MKMi poolt esitatud neljast põhjendusest pakkumuse olemusliku erinevuse kohta saab nõustuda ühega, millest piisab väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse liigi valiku lubatavuseks.

Läbipaistmatu ja raskesti kontrollitav väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus on kõige erandlikum menetlusliik, kuna hankija peab läbirääkimisi ainult enda kutsutud pakkujatega. Järelevalvel tekkis kahtlus, kas MKMi põhjendused hankeliigi valikuks on piisavad. Ka Euroopa Kohtu praktika järgi peab sellist valikut selgelt põhjendama, teatas rahandusministeerium.

Järelevalvemenetluse algatamisel paluti MKMil esitada rahandusministeeriumile menetlusliigi valiku põhjendused. Kuna esitatud selgitused järelevalvet ei veennud, siis saadeti MKMile ja menetlusosalistele menetluse kehtetuks tunnistamise kavatsus ehk otsuse projekt, millele oodati põhjalikumat tagasisidet.

«On kahetsusväärne, et nii mõnedki hankijad mõistavad järelevalve tõsidust ja igakülgset põhjendamise vajadust alles siis, kui menetlus on jõudmas lõpusirgele ja ähvardab selle reaalne kehtetuks tunnistamise oht,» ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Armin Lastovets. «Avalike vahendite kasutamine peab olema selge ja läbipaistev ja selle kontrollimisel on koostöö järelevalvega elementaarne.»

Tagasi üles