Swedbank Eesti üheksa kuu kasum oli ligi 120 miljonit eurot

Swedbanki otsused pahandavad nii kliente kui kohalikke poliitikuid.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Swedbanki Eesti üksuse selle aasta esimese üheksa kuu kasum oli 119,4 miljonit eurot, mis on 10 protsenti vähem kui mullu samal perioodil.

«Siinne majandusaktiivsus ei vähenenud hoolimata süvenevast ebastabiilsusest Venemaal ja Ukrainas ja see kajastub ka meie heades äritulemustes. Laenunõudlus on tugev nii ettevõtete kui ka jaeklientide poolel. Eraklientide kasvanud majanduslikku aktiivsust näitab meie teenustasutulu suurenemine,» rääkis Swedbanki Eesti üksuse juht Priit Perens pressiteate vahendusel.

Tulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes peamiselt tänu aktiivsemale äritegevusele, kulud aga jäid muutumatuks.

Laenumahud on alates 2013. aasta neljandast kvartalist püsinud peaaegu muutumatuna. Tarbimislaenude ja eraisikute hüpoteeklaenude maht suurenes, ettevõtete laenud püsisid stabiilsena, liisinguportfell aga kahanes. Vaatamata geopoliitilistele pingetele Swedbanki Eesti üksuse laenuportfell kasvas veidi kolmandas kvartalis. Swedbanki turuosa laenude osas oli 2014. aasta teise kvartali seisuga 38,8 protsenti, mis on väiksem läinud aasta  viimase kvartali 2013. aasta neljandas kvartalis 39,5 protsendist.

2014. aasta esimese üheksa kuu jooksul ulatusid laenukahjude eraldised 4,1 miljoni euroni võrreldes 2013. aasta 14,9 miljoni euroga. Swedbank on võtnud kasutusele ennetavaid meetmeid, et aidata neid kliente, keda mõjutavad Venemaa ja Ukraina sündmused. Suuri kõrvalmõjusid Eesti äritegevusele ega meie klientide finantsseisule pole siiski veel täheldatud.

Halbade laenude hulk kahanes jätkuvalt ja jõudis 148 miljoni euroni (2013. aasta 31. detsembri seisuga 150 miljonit eurot). Krediidikvaliteet on nii palju paranenud, et halbade laenude hulk on kahe viimase aastaga võrreldes hakanud vähenema tagasihoidlikumas tempos.

Puhas intressitulu suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14 protsenti, puhas teenustasutulu aga kuus protsenti. Paranemine on peamiselt seotud laenumarginaalide kasvu ja klientide suurema aktiivsusega, mis kajastus näiteks pangakaartidelt teenitud tulu kasvus ja aktsiaturgude headel tulemustel põhineval hallatavate varade mahu kasvus. Aktiivsete klientide arv kasvas aastaga 3000 võrra 799 000-ni.

Kogukulud jäid eelmise aastaga võrreldes muutumatuks. Personali ja ruumidega seotud kulud vähenesid, IT- ja regulatiivkulud aga suurenesid. Kolmanda kvartali lõpuks oli täistööajaga töötajate arv eelmise aastaga võrreldes neli protsenti väiksem, kontoreid on 41 ehk 11 võrra vähem. Neist 12 on nüüd nõustamisteenustele suunatud kontorid, kus sularahateenuseid pakutakse automaatide abiga, aasta tagasi oli niisuguseid kontoreid kolm. 2014. aasta juulis avas Swedbank maapiirkondades lisaks seitse pangapunkti.

Kuna Eestis maksustatakse kasum alles selle jaotamisel, kajastatakse Eestis teenitud ja jaotatava kasumiga seoses edasilükatud tulumaks juba praegu, kuigi see tuleb tasuda alles 2015. aasta esimeses kvartalis. Swedbanki Eesti üksus on 2014. aasta esimese üheksa kuu jooksul tulumaksu tasumiseks tuleva aasta alguses eraldanud 18,8 miljonit eurot.

Tagasi üles