MTA: veokiomanikud on võlgu kaks miljonit eurot raskeveokimaksu

Maksu- ja tolliameti teatel jätavad paljud veokiomanikud maksmata raskeveokimaksu haagistelt.

FOTO: Sille Annuk

Maksu- ja tolliameti (MTA) teatel maksab vaid alla poole sadulveokiomanikest maksu ka haagiselt, mis tähendab, et hinnanguliselt jääb tasumata ligi kaks miljonit eurot raskeveokimaksu aastas.

MTA kontrolliosakonna juhataja Jaanus Värgi sõnul on peamine probleem selles, et veokiomanikud tasuvad raskeveokimaksu küll sadulveokilt ehk autorongi vedavalt sõidukilt, kuid jätavad maksu maksmata sadulveokiga koos sõitvalt haagiselt. «See aga annab veoteenuste turul eelise nendele, kes maksudest kõrvalehoidmisega saavad pakkuda madalamat teenuse hinda,» selgitas Värk.

Maanteeameti andmetel on Eesti liiklusregistris pea 9400 sadulveokit. Sellest 5100 haagiselt makse ei deklareerita. Samas on MTA teatel ebausutav, et need 5100 veokit ilma haagisteta ringi sõidavad.

MTA piiriületuse andmete järgi ongi pea 5000 sadulautot tegelikult sõitnud koos haagisega. Seega on raskeveokimaksu jätnud autorongidelt tasumata üle 1700 isiku kogusummas hinnanguliselt kaks miljonit eurot aastas.

MTAl on kavas koostöös autovedajate erialaliitude, politsei- ja piirivalveameti, ministeeriumide ja maanteeametiga suurendada lähiajal järelevalvet raskeveokimaksu tasumisel, et tagada autovedajatele võrdsed turutingimused ning parandada maksu laekumist.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni info ja veolubade osakonna juhataja Ermo Perolainen ütles, et assotsiatsioonil on kavas juhtida liikmete tähelepanu puuduste likvideerimisele ning autorongide deklareerimise vajadusele. «Kõigile turuosalistele kehtivad võrdsed tingimused maksude tasumisel ning ametite tõhusam kontroll peab seda tagama,» märkis Perolainen.

Värk rääkis, et maksuhaldur on viimase aasta jooksul tegelenud autorongi omanike teavitamise ja ka üksikute menetluste läbiviimisega, kuid märkimisväärseid muudatusi pole need sektoris kaasa toonud. «Raskeveokimaksu laekumise parandamise eelduseks on ametite ja erialaliitude hea koostöö ja soov olukorda valdkonnas parandada. Oleme seetõttu nendega kokku leppinud konkreetses tegevuskavas.»

Maksu- ja tolliamet saadab novembris sadulveokite omanikele ja valdajatele teatise, et isikud vaataksid üle oma veokite registreeringud maanteeametis ja kui haagis on märkimata jäänud, teha parandused. Kirjas juhib maksuhaldur tähelepanu ka sellele, et juhul kui sõidetakse sadulveokist ja haagisest koosneva autorongiga, ei piisa ainult sadulveoki registreerimisest, vaid sadulveok tuleb registreerida koos haagisega ehk autorongina.

Maksukäitumise muutmata jätmisel alustab maksuhaldur nende isikute osas kontrolli. Raskeveokimaksu tasumata jätmise eest on maksuhalduril õigus väärteomenetluse korras teha rahatrahv kuni 1200 eurot. Kui teo on toime pannud juriidiline isik, siis on trahv kuni 13 000 eurot.

Lisaks on maanteeametil kavas muuta registreerimissüsteem selliseks, et isikutel tekiks kohustus koos sadulveduki registreerimisega kohe deklareerida autorongi andmed ehk autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

Raskeveokimaksuga maksustamisele kuulub veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris. Olenevalt veokist ulatub kord kvartalis tasutav raskeveokimaks kuni 230 euroni. Keskmine tasutav summa on 100-150 eurot kvartalis.

Tagasi üles