Ligi: investeeringud ei asenda reforme

Rahandusminister Jürgen Ligi.

FOTO: Peeter Langovits

Tänasel kohtumisel Luxembourgis kinnitasid ELi rahandusministrid vajadust tegeleda investeerimisvõimalustega Euroopa majanduskasvu parandamiseks.

Arutelu oli jätk septembris Milanos toimunud mõttevahetusele, vahendas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

Majandust elavdavate võimalike meetmete hulgas on ühisturu edasine süvendamine, olemasolevate ressursside, näiteks ELi eelarve ja Euroopa Investeerimispanga (EIB) parem kasutamine ning uuendused, nt projektivõlakirjade pilootprojekti laiendamine – neid ja muid võimalusi analüüsib ekspertide grupp koostöös EIB ja Euroopa Komisjoniga.

«Avaliku sektori investeeringud toetavad majanduskasvu ja töökohtade loomist, kui nad on targalt valitud, kuid ei asenda struktuurseid reforme,» kommenteeris rahandusminister Jürgen Ligi. «Alustama peaks ausast hinnangust kodusele majandusolukorrale ja vahel valusate, kuid vajalike otsuste tegemisest. Madal avaliku sektori investeeringute tase on samuti eelkõige eelarveliste valikute küsimus. Meie Eestis peame meenutama, et üha enam kõlavad üleskutsed ehitada suuri taristuid majanduse elavdamise lootuses on lootusetult sarnane nende «valgete elevantide» rajamisele, mis on Euroopas  ära söönud investeerimisraha, aga seisavad üsna kasutult, nõudes aina uusi kulusid ning sümboliseerides inimlikku aplust.»                                                             

Kohtumisel saavutati poliitiline kokkulepe maksualase teabe automaatse vahetamise laiendamises halduskoostöö direktiivis, millega tõhustatakse võitlust maksupettuste ja maksustamise vältimise vastu. Teavet vahetatakse esimest korda 2017. aastal, kui edastatakse 2016. aastal kogutud andmed. Arutleti ka energia maksustamise direktiivi üle, mis käsitleb energiatoodete aktsiisi alammäärade kehtestamist võrdsetel alustel vastavalt CO2-heitele ja energiasisaldusele.

ELi ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni rahandusministrite kohtumisel räägiti kahe piirkonna majanduste ja finantsturgude integreerimist ja piiriülese finantsjärelevalve käivitamisest. ELi ja Šveitsi äriühingute maksustamist puudutavas ühisavalduses lubas Šveits tagasi pöörata Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes kahjulikud maksumeetmed ja ELi liikmed lubasid kaotada nende suhtes rakendatud kaitsemeetmed

Eilsel euroala ministrite kohtumisel räägiti samuti investeeringutest, majandusolukorrast ja fiskaalpoliitikast. Lisaks said ministrid ülevaate kahe viimase programmiriigi Kreeka ja Küprose olukorrast ja ESMi juhatajate nõukogu kinnitas Leedu liitumise tingimused.

Tagasi üles