Ligi: tööandjate manifest aitab ühiskondlikus debatis tasakaalu luua

Rahandusminister Jürgen Ligi

FOTO: Martin Ilustrumm

Rahandusminister Jürgen Ligi kommenteeris täna esitletud Tööandjate manifesti öeldes, et tööandjate ettepanekud on riigile väga kallid, aga need aitavad kaasa ühiskondlikule debatile.

Avaldame Jürgen Ligi kommentaari täismahus:

Selle manifesti peamine väärtus on, et ta aitab luua ühiskondlikus debatis pisutki tasakaalu - nende hääl, kes veavad majandust,  loovad töökohti ja maksavad keskmisest palju kordi rohkem makse, jääb tugevuses praegu pidevalt alla neile, kes midagi teistelt, enamasti riigilt, nõuavad.

Teine ta väärtus on varasemast laiem adressaat, riigi kõrval pöördutakse kogu ühiskonna ja ka ettevõtjate poole.

See viimane, aga ka ettepanekute sisu, on vast põhjus üle korrata vana ja praeguses majandusarengu faasis teravalt tunda andev tõde, et majandust kasvatab ettevõtja oskus, julgus ja võimalus ette võtta, uut ja teistmoodi teha. Meie majanduse ümberkorralduste valupunkt ei seisne enam revolutsioonilises riigikorralduses, seda pole avastanud ei parteid, rahvusvahelised eksperdid ega ettevõtjad, vaid majandusstruktuuris, oskustes, kallimate toodete pakkumise võimes. Riigi suurim vastutus siin haridus ja teadus-arendus, aga ka aktiivne tööturupoliitika,  kasvusõbralikud investeeringud ning täpselt suunatud toetusmeetmed, julgeolekust rääkimata. Kõik see on väga kallis, olgu kommenteeritud rahandust puudutavaid punkte.

Eraldi tõstaksin siiski esile manifesti sotsiaalset vastutust punktis, kus toetatatakse töövõimereformi - kahetsusväärselt ja küüniliselt on erinevad huvigrupid teda viimasel ajal pigem takistanud ja ebaõiglaselt halvustanud.

Peab lõpetuseks märkima, et valitsuse missioon on otsustada - kuulates, analüüsides, eri huve tasakaalustades - ja avalikke huve esindada. Valimisteks on meil kasutada peale enda oma ka parimad rahvusvahelised kogemused, mida saame tööst OECD, Euroopa Komisjon, IMFi  ja teistega. Ilmselt peame neid jõulisemalt jagama, et avalikus debatis kõlavad ettepanekud ei oleks nii vastuolulised, sobiksid selle kogemusega paremini ja oleksid fokusseeritumad.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles