Soolise palgalõhe kadumist tuleb oodata terve inimpõlv

Soolise palgalõhe pikett.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Noorte palgasoove vaadates selgub, et neidude ja noormeeste palgaootused on erinevad ning tõenäoliselt ei kao sooline palgalõhe niipea, selgitab CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

Noorte palgaootus on viimastel aastatel püsinud 800-1200 euro suuruse brutopalga vahemikus. Kahjuks on aga ka noorte seas märgata soolist palgalõhet, mis tähendab, et palgalõhe kadumist tuleb veel oodata terve inimpõlve jagu aastaid.

Aasta esimeses pooles tehtud uuring näitas selgelt, et kui alla 800-eurose brutopalga eest oleks nõus tööle asuma 44,2 protsenti naistest, siis sama palga eest olid nõus tööle asuma vaid 21,7 protsenti meestest.

Noorte palgasoove kommenteerides ei saa öelda, et need oleksid ebamõistlikult kõrged. Veel mõnigi aasta tagasi võis kuulda soove kahe- või isegi kolmekordsest Eesti keskmisest palgast. Samas leian, et noortele peabki omane olema ambitsioonikas maailmavaade ning palgasoovide kukkumisega võivad noored väljakutseid leida hoopiski välisriikidest.

Tööjõupuuduse süvenemisega peavad loomulikult ka tööandjad muutma oma värbamistaktikat. Muidugi sõltub värbamine suuresti ametikohast ning valdkonnast, kuid täna on Eestis valdkondi, kus näiteks IT kategooria tööandjad alustavad meeskonna loomist juba otse koolidest.

Enamik ootab kandidaadilt siiski vähemalt paariaastast töökogemust ning meie noored on sellest ka väga hästi aimu saanud – koguni 90 protsenti noortest (14-22 aasta vanustest) olid viimase uuringu järgi valmis kooli kõrvalt ka töökogemust hankima.

Seega on hea tõdeda, et noored mõistavad, kuidas oma võimalusi juba varakult tööturul parandada. Tööandja soov, et tööotsija vastaks kõikidele soovitud kriteeriumitele ning oleks otsitavale kohale ideaalne, on täna pigem kadumas.

Kui tööandja ootab kandidaati, kes omaks antud valdkonnas pikaajalist kogemust, peab ta olema valmis ka kogenud kandidaadile kõrgemat palka pakkuma.

Tagasi üles