Suurinvestori toetus seotakse kõrgepalgaliste töökohtadega

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Suurinvesteeringu toetuse saamiseks nõutav projekti miinimumsumma langes kümnelt miljonilt eurolt kolmele, kuid investeeringu tulemusena tuleb luua vähemalt 15 uut hea palgaga töökohta.

Kui seni pidi toetuse saamiseks projekti koguinvesteering olema vähemalt 10 miljonit eurot, siis edaspidi koguinvesteeringu nõue kaob ning kehtestatakse projekti minimaalse maksumuse nõue, mis on 3 miljonit eurot, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Toetuse saaja peab investeeringu tulemusena looma vähemalt 15 uut püsivat töökohta, mille mediaanpalk on vähemalt võrdne Eesti aasta keskmise brutokuupalgaga (ca 1000 eurot). Teine võimalus on suurendada palgakulusid 15-kordse keskmise palga ulatuses. Harjumaal peab loodavate töökohtade mediaan brutokuupalk olema vähemalt 1,24-kordne Eesti keskmine brutokuupalk. Selle eesmärk on soodustada investeeringuid väljaspool Harjumaad.

„Otsustasime leevendada suurinvestori toetuse investeeringunõuet, et laiendada toetuse saajate ringi. 10-miljoni euro suuruseid investeeringuid ei tehta Eestis tihti, teisalt pärsib seda ajafaktor, sest toetused peavad olema välja maksud 2015. aasta sügiseks,“ kommenteeris väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling. „Pean väga oluliseks toetuse sidumist palganõudega, see peaks suunama ettevõtjaid looma püsivaid, kõrgemapalgalisi töökohti,“ lisas minister Sulling.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suurendatakse toetusmäära 25 protsendilt 30 protsendini, suurettevõtja puhul on toetusmäär vastavalt Euroopa Liidu regionaalabi reeglitele endiselt veerand projekti maksumusest. Toetuse maksimaalne määr on ka edaspidi 1 miljon eurot.

Tagasi üles