Uuring: tööotsijate lemmiksiht on London

Töölised Londonis Big Beni kella puhastamas. London on üle maailma populaarsem tööotsijate sihtkoht.

FOTO: Sang Tan / AP

Populaarseimad sihtriigid välismaale tööle asudes on Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ning Kanada, selgub rahvusvahelisest uuringust, kus osales enam kui 200 000 tööotsijat. Uuringu viisid läbi The Network grupi tööportaalid, sh ka Eesti suurim tööportaal CV Keskus ning The Boston Consulting Group.

Värskest uuringust Decoding Global Talent selgus, et 64 protsenti tööotsijatest oleksid nõus välismaale tööle asuma, vahendas CV Keskus.

«Sedavõrd suur osakaal näitab meile selgelt trendi, kus tööturult on kadumas geograafilised piirid ning talendid ei pea tööotsinguil ennast piirama oma tänase elukohaga,» ütles CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

«Töökoha valik on enamasti siiski kaalutletud otsus, kuid mida läbinähtavamad on välisriikide tööturgude tingimused ning võimalused, seda enam tekitavad need ka tööotsijas usaldust ning soovi end rahvusvaheliselt tõestada. Tööjõu liikuvust näitab meile ka uuringust selgunud fakt, et igal viiendal tööotsijal on juba rahvusvaheline töökogemus.»

Uuringust selgus, et välismaale tööle soovijate osakaal on suurem neis riikides, kus majanduse on alles arenemas või kus esineb poliitilist ebastabiilsust, kuid ka mõnes arenenud riigis. Näiteks enam kui 75 protsenti uuringus osalenud šveitslastest, 80 protsenti austraallastest ning üle 90 protsendi hollandlastest vastasid, et kaaluksid välisriiki tööle asumist. Baltimaadest olid nii eestlastest kui leedulastest 60-70 protsenti nõus töötama välismaal, kuid vähem altid välismaale liikuma olid lätlased (alla 50 protsenti vastanutest).

Rahvusvaheline uuring viidi läbi 189 riigis, et mõista, mis motiveerib töötajaid liikuma tööle väljaspoole oma kodumaad ning missugused on täna tööotsijate silmis populaarseimad sihtriigid. Selgus, et populaarseim sihtkoht on ülemaailmselt Ameerika Ühendriigid, mida eelistaks 42 protsenti uuringus osalenud tööotsijatest. Järgnevad ingliskeelsed riigid Suurbritannia (37 protsenti) ning Kanada (35 protsenti).

Populaarseimaks linnaks osutus London, kuhu soovis minna 16 protsenti vastanutest, millele järgnesid New York (12,2 protsenti), Pariis (8,9 protsenti) ning Sydney (5,2 protsenti). 30 esimese soovitud sihtlinna sekka kahjuks Tallinn ei mahtunud ning lähim populaarne sihtkoht on meile Stockholm (2,4 protsenti vastanutest).

Lisaks soovile töötada välismaal, tõi uuring välja ka selle, et kuigi palk mängib töökoha valikul endiselt suurt rolli, on tähtsale kohale tõusnud ka tööalased suhted ning töö- ja pereelu tasakaal. Ka vanus mängib tähtsat rolli küsimuses, kus inimene soovib töötada. Karjääri arengule panustatakse rohkem 20ndates eluaastates, 30ndates ent töö ning eraelu tasakaalule ning 40ndates tõuseb esikohale vastutus pere ees.

Uuring viidi läbi koostöös The Network grupi liikmete ning rahvusvahelise konsultatsioonifirmaga The Boston Consulting Group. The Network gruppi kuulub üle 50 juhtiva tööportaali üle maailma, mida külastab igakuiselt kokku üle 200 miljoni unikaalse kasutaja. Grupi liige on ka CV Keskus.

Tagasi üles