Valitsus andis loa lubjakivi kaevandamiseks Jõelähtmel

Kaevandus.

FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Valitsus otsustas anda osaühingule Väo Paas loa lubjakivi kaevandamiseks Jägala lubjakivikarjääris, mis paikneb Harjumaal Jõelähtme vallas Anija metskonnas.


Valitsuse korralduse ettevalmistanud keskkonnaministeeriumi hinnangul on Jägala karjääri lubjakivivaru kasutuselevõtmine riigile vajalik.

Plaanitava kaevanduse piires ei ole kultuurimälestisi ega muinsuskaitseobjekte ning neist tulenevaid kasutamiskitsendusi. Lähimad looduskaitseobjektid asuvad maavara kontuurist 290 m kaugusel ja neid lubjakivi kaevandamine ei ohusta. Samuti ei ole alal kaitsealuseid loomaliike, kivistisi ega mineraale ning mäeeraldis ei jää Natura 2000 võrgustiku alale.

Maapõueseaduse kohaselt tuleb maavara kaevandamise loa andmisel arvestada Eesti maavarade komisjoni arvamust, mis oma möödunud aasta sügisel toimunud istungil soovitas keskkonnaministeeriumil toetada kaeveloa väljastamist.

Vastavalt seadusele küsitakse loa andmiseks eelnevalt nõusolekut ka kaevanduspiirkonna kohalikult omavalitsuselt. Jõelähtme vallavolikogu on seni olnud  kaevanduse avamise vastu, tuues muu hulgas põhjuseks, et Eesti Energia Kaevandused kavandab lähiajal suurendada killustiku tootmise suurendamist  koguseni, mis võimaldab rahuldada kogu Eesti vajaduse ja uut kaevandust pole seega vaja avada.

Lisaks leidis vallavolikogu, et enne looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010–2020 valmimist puudub võimalus kaaluda alternatiive.
 

Tagasi üles