Euroopa Komisjon trahvis kaardikiibikartelli 138 miljoniga

Kaardikiipe kasutatakse eri rakendustes, nt pangakaartides.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjon (EK) leidis neli kaardikiipe tootvat firmat — Infineon, Philips, Samsung ja Renesas — olevat süüdi Euroopa Liidu kartellivastaste seaduste rikkumises ning määras ettevõtetele kokku 138 miljoni euro suuruse trahvi.

EK uurimine tuvastas, et neli firmat olid teinud ajavahemikul 2003-2006 koostööd, kokku leppides näiteks selles, mida vastata klientide soovidele saada hinnaalandust. Ettevõtted vahetasid EK andmeil kahepoolsete kontaktide kaudu sensitiivset äriinfot, nagu hinnakirjad, kliendinimekirjad, läbirääkimiste detailid, tootmisvõimsused ja nende kasutamine ning tulevased turundusplaanid.

EK asepresident Joaquín Almunia kommenteeris otsust: «On äärmiselt tähtis, et kiipe tootvad firmad fokuseeriks oma püüdlused sellele, kuidas konkurente edestada innovatiivsuses või kuluefektiivsuses. Kui firmad teevad selle asemel sobinguid, nii klientide kui ka lõppkasutajate kulul, on neil oodata sanktsioone.»

Komisjon võttis firmadele trahvi määramisel arvesse rikkumise ulatust ja kestust, aga ka seda, kas ettevõte uurijatega koostööd tegi. Näiteks Mitsubishi ja Hitachi ühisettevõte Renesas paljastas kartelli komisjoni uurijatele ning pääses niiviisi täielikult 51 miljoni euro suurusest trahvist. Samsung, kes samuti koostööd tegi, sai 30% väiksema trahvi.

Saksa kiibitootja Infineon sai kõige suurema trahvi; ettevõte peab Euroopa Liidule maksma 82,8 miljonit eurot. Hollandi Philipsit ja Korea Samsungi trahvis komisjon vastavalt 20,1 ja 35,1 miljoni euroga.

Kaardikiibid (Smart Card Chips) on kiibid, mis on kasutusel mobiilide SIM-kaartides, panga- ja ID-kaartides, tasulise TV kaartides jm rakendustes.

Tagasi üles