iDeal kampaania

Välismaalaste vastuvõtuks muudetakse seadusi

FOTO: SCANPIX

Mullu septembris hakkasid kehtima välismaalaste seaduse esimesed muudatused, millega lihtsustus välismaalastest tippspetsialistide Eestisse toomine.

Kui enne võis see aega võtta kuid, siis uue korra järgi saab vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka teeniva spetsialisti tööle võtta paari päevaga.

Lisaks antakse nüüd lühiajalise Eesti tööviisa saanud välismaalasega samadel tingimustel viisa ka tema alaealisele lapsele, abikaasale või puudega täiskasvanud lapsele. Lihtsustus ka kolmandatest riikidest Eestisse õppima asumine ja samal ajal siin töötamine.

Nüüd on juba järgmised välismaalaste seaduse muudatusettepanekud läbinud ministeeriumidevahelise kooskõlastusringi ja valitsusse peaksid need jõudma tänavu septembris. Muudatustega soovitakse luua välismaalastele võimalus pärast elamisloa tähtaja saabumist jääda ajutiselt Eestisse veel järgnevaks kolmeks kuuks, mille jooksul võib Eestist lahkumata leida uue aluse tähtajalise elamisloa andmiseks.

Lisaks tahetakse luua välismaalastele võimalus töötada mitmel töökohal korraga, järgides töötamiseks antud elamisloas kindlaks määratud tingimusi. Eraldi luuakse uus elamisloa liik – suurinvestori elamisluba. Eesti tööandjatele tahetakse luua võimalus värvata välismaalasi teenuste kaudu, mida pakuvad personalirendiettevõtted.

Järgmise aasta sügisel hakkab tööle välismaalastele mõeldud kohanemisprogramm, mis aitab kaasa nende praktilisele seosele siinse eluga. Kohanemisprogrammiga taotletav laiem eesmärk on uussisserändajatele ajakohase sissejuhatava tugisüsteemi loomine, mis võimaldab neid paremini siduda Eesti ühiskonnaga ja loob eeldused tulemuslikuks toimimiseks.

2015. aasta sügisel peaksid algama kohanemiskoolitused, mis on mõeldud kõikidele alla viie aasta seaduslikult Eestis elanud välismaalastele ja nende perekonnaliikmetele, muuhulgas ka rahvusvahelise kaitse saajatele. Koolitusele suunab välismaalasi politsei- ja piirivalveamet, kuhu pöördutakse elamisloa või elamisõiguse alusel isikut tõendava dokumendi taotlemiseks. Kohanemisprogramm koosneb mitmest moodulist ja algtaseme keeleõppest.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles