Eesti elanike majanduslik kindlustunne augustis langes

Ostukorv.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Eesti konjunktuuri instituudi tarbijabaromeetri andmetel elanike kindlustunne augustis langes.

Augustis prognoosis 23% vastanutest, et pere majandusolukord on 12 kuu pärast parem, 51% vastanute hinnangul on pere majandusolukord sama ja 16% pelgab halvenemist.

Tarbijate kindlustunde indikaator augustis oli –4. See on 3 punkti halvem kui eelmisel kuul, kuid püsib parem pikaajalisest keskmisest (–10). Kuuga halvenesid eelkõige inimeste ootused riigi majandusarengu väljavaadete osas. Elanike säästuprognoos ja hinnang tööturu võimalustele oluliselt ei muutunud.

Riigi majandusarengu väljavaadete osas on elanike ootused viimase aasta halvimad (saldo –1) ja 24% vastanute hinnangul on Eesti majandusolukord 12 kuu pärast parem, 37% ootab olukorra püsimist ja 25% kardab halvenemist. Kuna küsitlus tehti augusti esimese 10 päeva jooksul, siis hakkas siin kindlasti mõju avaldama ka informatsioon Venemaa kaubandussõja võimalikest tagajärgedest.

Tarbijate inflatsiooniootused alanesid ja hinnang säästmise tõenäosusele järgneva 12 kuu jooksul ei muutunud.

2014. aasta augustis oli tarbijate kindlustunde kiirindikaator Euroopa Liidus –6.4. ja euroalal –10 ja kuuga eurooplaste kindlustunne vähenes (vastavalt 0.9 ja 1.6 punkti).

Tagasi üles