Raport: pange osa töölisi poole kohaga ümber õppima

FOTO: PantherMedia / Scanpix

«Eesti inimvara raporti» koostajad soovitavad viia väheväärtuslike majandusharude töötajad osaajaga tööle, et neid samal ajal ümber õpetada.

Eesti majanduse struktuurimuutuste tõttu peab raporti koostajate hinnangul lähitulevikus pakkuma kahanevate ja väikese lisandväärtusega majandusharude töötajatele kasvavas mahus ümberõpet.

«Üks võimalusi on sellised inimesed üle viia osaajaga tööle ning neid samal ajal ümber õpetada. Seda meedet on vaja, et kompenseerida õppimisest tulenevat efektiivsuse kadu ettevõtjale,» seisab raportis.

Väga tähtis on dokumendi koostanud sotsiaalteadlaste hinnangul ka kesk- ja väikefirmade juhtide täiendusõpe, mida on hakatud ka juba korraldama.

«Tootlikkuse parandamiseks tuleb toota suurema lisandväärtusega (niši)kaupu ja/või teenuseid ning vähendada sisendis masinate või tarkvara abil tööjõu osakaalu,» seisab Eesti Koostöö Kogu juhtimisel üleeile esitletud raportis.

Lisaks tuleb dokumendi autorite hinnangul tegeleda ettevõtete organisatsiooni uuendamisega.

«Inimvara on siin võtmetähtsusega, sest tootlikkus sõltub peale kapitalimahukuse töötajate motivatsioonist, haridusest, töökorraldusest, üldisest organisatsioonikultuurist ja juhtimisest.»

Samuti oleks raportööride hinnangul vaja ülikoolides arendada majandusõpet, fookustades senisest enam juba kogemusega spetsialistidele ja ametnikele, kellele pakkuda ettevõtluskoolitust, et suurendada Eesti tagasihoidlikku ettevõtlusaktiivsust.
 

Tagasi üles