Iduettevõtted vajavad suuremaid esmainvesteeringuid

Eurod.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Hea idee realiseerumise puhul on üheks oluliseimaks tingimuseks tugev meeskond.  Selle olemasolul on järgmiseks vajalikuks sammuks kapitali ehk  teadmiste ja finantside kaasamine. 

Eilses artiklis tõdesid mitmed kogenud ettevõtjad, et Eestis on mitmeid mentorprogramme, mille abil on võimalik saada väärt tagasisidet oma ideedele ning nõudluse kaardistamiseks saab läbi viia turu-uuringu potentsiaalsete klientide seas.

Mida aga teha siis, kui ettevõtluses kogemusi napib ja ettevõte vajab lisaraha süsti? Nõu annavad noorelt alustanud ettevõtjatelt. Arvamust avaldavad Markus Villing (Taxify), Kristel Viidik (Testlio).

Rahasüsti saamiseks tahab investor näha esimesi edusamme

Eesti parima mobiilirakenduse tiitli võitnud Taxify looja Markus Villingu sõnul ei ole Eestis ettevõtte alustamine  IT sektoris eriti keeruline. «Väiksemate IT projektide puhul ei ole esmase kapitali kaasamise vajadus niivõrd suur kui füüsiliste toodete puhul. Samas võib võõrkapitali kaasamine kujuneda keeruliseks, kui tootega ollakse alles ideetasandil. Taxify puhul ei olnud küll lisainvesteeringu leidmine eriti raske, kuna olime juba valmis teinud toote, mis oli turul edukas,» lausus Villing.

Selle kitsaskoha likvideerimiseks loodi 2012. aastal  stardirahastu Prototron, mille eesmärgiks on finantseerida häid ideid, aidates neil välja töötada esmane toimiv prototüüp. Tänaseks on Prototroni kaudu rahastust saanud 14 ettevõtet, neist viiel  (Shaka, Qminder, Flydog, Prismattery, Secured3D) on valminud ka reaalne toode, mis on jõudnud ka turule. Prototroni tegevjuht Siim Lepiski sõnul otsustati üheskoos Swedbanki, TTÜ ja Tehnopoliga luua stardirahastu Prototron, kuna nähti, et Eestis puuduvad sellised äriprogrammid, mis aitaks meeskondadel ideetasandil äriidee raames ehitada esmane prototüüp, millega saada turult kinnitust, et sellist toodet klientidel ka reaalselt vaja on. Klientide tagasiside turu ootuste kohta võimaldab toodet õiges suunas edasi arendada ja kaasata investoritelt lisainvesteeringuid kiiremaks kasvuks. 

Investeeringu saamine on alustavale ettevõttele tähtis juba algusfaasis

Ameerika ühendriikides  ja Suurbritannias aplikatsioonide testimise platvormi pakkuva ettevõtte Testlio asutaja Kristel Viidik on aga vastupidisel arvamusel ja leiab, et esmase algkapitali kaasamine on juba ettevõtluse algfaasis oluline. «Ennem ettevõtte alustamist olin palgatööl ühes Suurbritannia IT ettevõttes. Ühel hetkel tuli meil elukaaslasega äriidee ning otsustasime võtta osa ettevõtluskonkursist «Angelhack», kust võitsime äri alustamiseks 25 000 dollarit. Lisaks võeti meid vastu ka Techstarsi inkubatsiooniprogrammi, kust saime äriarenduseks veel 118 000 dollarit. See kõik andis meile julguse teha palgatööga lõpparve ja pühenduda täielikult enda ärile,» lausus Viidik.

Lisainvesteeringute puudumine jääb tihti väheste kogemuste taha

Keskkoolinoortele praktilist ettevõtlusõpet pakkuv a Junior Achievementi  õpilasfirmade programmi läbinud noored arvavad, et   ettevõtluse alustamisel on suurimaks probleemiks see, et toote või teenuse loomiseks on keeruline kaasata võõrkapitali, kuna investorid ja laenuandjad ei usalda noori väheste kogemuste tõttu. Seda on välja toonud lisaks Eesti noortele ka ettevõtjad teistest Euroopa riikidest. «Eriti keeruline on rahasüsti saamine siis, kui tootega ollakse alles ideetasandil. Investor tahab juba näha mingil kujul valmistoodet, kuid ka prototüübi arendamiseks on vaja raha,» lausus Tšehhi õpilasfirma esindaja.

Suuri finantsriske noored võtta ei julge

Tšehhi õpilasfirma esindajate sõnul nad pangalaenu kaalunud ei ole, kuna kardetakse, et ebaõnnestumise korral ei suudeta seda tagasi maksta. Kuigi alustavad ettevõtjad ei kipu tihti laenu võtma, siis Priit Lopsik Swedbanki ettevõtete kliendisuhete juhtimise osakonnast soovitab pangast laenuvõimalusi alati uurida. «Noorus ei mängi laenuvõtmisel mingit rolli. Oluline on, et ettevõtjal oleks kindel nägemus, mida laenurahaga tehakse ja kuidas see tagasi makstakse. Alustavate projektide puhul hindame kõige rohkem tiimi, kes asja ajama hakkab.  Võime projekt ellu viia, tegijate haridus, kogemused jne. Lisaks on oluline, et ettevõtja senine krediidiajalugu oleks puhas,» lausus Lopsik.

Tagasi üles