Maanteeameti uuendus sundis autoomanikke õiguskantslerilt abi otsima

Maanteaameti Rakvere liiklusbüroo. am/FOTO ARVET MÄGI / VIRUMAA TEATAJA FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Õiguskantsler ei pea õigusvastaseks maanteeameti praktikat, mille kohaselt võib sõidukite liiklusregistrisse registreerimiseks kuluda kuni 30 päeva.

Õiguskantsleri poole on pöördunud mitu inimest, kes pole rahul, et sõidukeid ei kanta enam liiklusregistrisse maanteeametile vastava avalduse esitamise päeval, teatas õiguskantsleri kantselei. Nüüd võib selleks toiminguks aega kuluda kuni 30 päeva. Selline muudatus on tingitud maanteeameti, maksu- ja tolliameti, tarbijakaitseameti ning politsei- ja piirivalveameti koostöös toimunud ühisaktsioonidest kasutatud autode turu korrastamiseks.

Õiguskantsler Indrek Teder leidis, et kuigi maanteeamet ei ole kohustatud registreerima sõidukit taotluse esitamise päeval, tuleb seda siiski teha mõistliku aja jooksul. Sõiduki registreerimiseks kuluva aja mõistlikkus sõltub aga mitmest asjaolust. Näiteks sellest, kas esitatud on kõik vajaminevad dokumendid või tuleb maanteeametil hankida täiendavat teavet. Samuti võib amet enne sõiduki registreerimist kontrollida dokumentide õigsust, tehes vajadusel järelepärimisi teistesse asutustesse.

 Kõik need täiendavad toimingud võtavad aega, mistõttu sõltub sõiduki registreerimise aeg konkreetse juhtumi asjaoludest. Õiguskantsleri sõnul on seetõttu raske määratleda, kui pikk on täpselt see mõistlik aeg, mille jooksul peaks maanteeamet registritoimingu tegema. Õiguskantsler leidis siiski, et üldistatult hinnates ning arvestades võimalikke täiendavaid menetlustoiminguid, ei pruugi kuni 30 päeva kestev sõiduki registreerimise menetlus olla iseenesest ebamõistlikult pikk. Ta lisas, et kui sõidukit registreerida soovijale siiski tundub, et maanteeamet viivitab tema sõiduki registreerimisega põhjendamatult kaua ning rikub sellega tema õigusi, on tal võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back