Soovitused edukaks äriidee ettekandmiseks

Illustreeriv foto.

FOTO: Benis Arapovic / Scanpix

22. – 25. juulil toimus Tallinnas  Junior Achievementi  Euroopa õpilasfirmade konkurss, kus ideed kandsid ette 38 riigi parimad õpilasfirmad. Parimatele firmadele olid välja pandud ka auhinnad. Swedbanki innovatsioonpreemia žürii liige Ken Koit (Swedbanki kommunikatsiooniosakonna praktikant) ja  Junior Achievementi žürii esimees Rein Loik (Tallinna Lennujaama juht) annavad näpunäiteid, mida peaks jälgima oma äriidee presenteerimisel.

Õpilasfirmade võistluses anti lisaks Junior Achievmenti üldauhinnale ka mitmeid eripreemiaid: Monton pani välja preemia parima turundustegevusega ettevõttele  ning Swedbank innovaatiliseima idee eest.  Seda olulisem oli paista teiste osalejate seast silma tugeva lavaesitlusega.

 «Sel aastal oli häid ideid palju, mistõttu oli üpriski keeruline  otsustada, kellele Swedbanki Innovatsioonipreemia anda. Pidasime väga oluliseks lavaesinemist – nii nagu oma ideele toetust otsides ning investoritega kohtudes, on oluline, et noored suudaksid ettemääratud aja jooksul oma idee atraktiivseks muuta. Seepärast hindasime nelja kriteeriumit – toote/teenuse innovaatilisus, ärimudel, firma visuaalset identiteet  ja presentatsioon. Neist kõige suuremat rõhku panime toote/teenuse innovaatilisusele- firmade tugevusest andis tunnistust fakt, et meie esiviisikus käis rebimine komakohtade alusel,» ütles Swedbanki korporatiivpanganduse juht Tauno Vanaselja.

Järgnevalt on välja toodud Ken Koiti ja Rein Loiki näpunäited, mida peaks äriidee esitlusel eriti hoolikalt jälgima.

Milline on vajadus teie toote järele?

Palju muljetavaldavamad olid sellised ettekanded, kus oli põhjendatud, miks nende toode või teenus on ühiskonnale vajalik, ehk millist probleemi lahendatakse. Olgu siis selleks  keskkonnasäästlikkus, odavam hind, ajakokkuhoid, mugavam kasutusviis vms. Hea näitena võib tuua meeskonna, kes valmistas vanadest vinüülplaatidest erinevaid tooteid: kotte, õllematte, lipse, seinakellu jne. Esmapilgul võib see tunduda jabur, kuid meeskond põhjendas seda keskkonnasäästlikkusega, mis on tänapäeval kindlasti aktuaalne teema ja seepärast said nad minu silmis rohkem plusspunkte.

Jäi veel silma ka selline meeskond, kes valmistas mehhaanilist nugade kiirpuhastit suurköökidele. Ühtegi toodet meeskond veel müünud ei olnud, kuna esitluse ajaks oli neil valmis ainult toimiv prototüüp, kuid ettevõte oli juba saanud 10 000 euro eest ettetellimusi, mis tõestas samuti, et tootele on nõudlus olemas.

Veenvamalt kõlavad meeskonnad, kes on viinud läbi turu-uuringud, kus on välja tulnud ka reaalne vajadus nende poolt pakutava toote või teenuse järele.

Idee ei ole toode!

Väga oluline on esitluses välja tuua, millist toodet/teenust teie ettevõtte pakub. Suur viga on see, kui räägitakse ideest, mida tahetakse teha, kuid jäetakse mainimata milline on toode/teenus selle idee taga. Näiteks oli üks ettevõte, kelle ideeks oli pakkuda teenust, millega tehakse mobiiltelefonid ja muud elektroonikaseadmed veekindlaks. Samas jäeti ettekandes täpsustamata, kuidas seda tehakse, kas kasutatakse mõnd pihustatavat vahendit, kaitsekilet, kaitsekesta või hoopis midagi muud.

Ettekandes tuua esile ainult kõige olulisem

Presentatsiooni tehes ei ole esmatähtis kogu õpilasfirmaga seonduv info  viimse detailini lahti rääkida, kuna ettekandeks on aega vähe. Kui iga asjaga liialt detailseks minna, siis kiputakse tihti kõnega kiirustama, mistõttu võib kuulajale info arusaamatuks jääda. Oluline ei ole mitte rääkida palju ja kiiresti, vaid võtta kogu info kokku võimalikult konstruktiivselt ning rääkida selgelt ja arusaadavalt. Samamoodi oleks soovituslik esitluse slaididele paigutada võimalikult vähe teksti, kuna lühikese ettekande jooksul ei jõua žüriiliikmed kindlasti kogu infot läbi töödelda. Ettekandes võiks info esitada kokkuvõtlikult graafikutel ja joonistel ning idee selgitamiseks võimalusel lisada juurde pilte, tootetut