Riik toetab Peipsi-äärse piirkonna arengut üle veerand miljoni euroga

Peipsiäärne Meeksi vald on Eesti omavalitsuste võimekuselt viimaste hulgas.

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Siseminister Hanno Pevkur kinnitas möödunud nädala lõpus Peipsiveere programmi 2014. aasta tegevuskava, millega toetatakse Peipsi-äärse piirkonna arengusse panustavaid projekte 273 000 euroga.

Tänavu esitati kokku 44 eeltaotlust kogumahus 776 000 eurot, tegevuskavva kanti nendest 27 projekti. «Rõõm on tõdeda, et Peipsi-äärse piirkonna arendamiseks esitatavate ideede hulk aina kasvab – võrreldes möödunud aastaga esitati taotlusi viiendiku võrra rohkem. Nende ettevõtlikkust, turismi ja kohalikke traditsioone toetavate projektide ellu viimisest võidavad nii kohalikud kui ka kõik Peipsi kandi külalised,» märkis siseminister Hanno Pevkur.

Tänavu esitatud eeltaotlustest tõusevad esile projektid, mis võimaldavad Peipsi järvele paremini ligi pääseda ja sealset rannaala nautida. Näiteks plaanitakse korrastada Kolkja rand ja rajada lautrikoht Tammispääle.

Üle kolmandiku toetussummast saavad ettevõtlikkuse, turismi ja käsitöötraditsioonide edendamise algatused. Näiteks Alatskivi õpilastel on võimalus kohalikult kogukonna arenguseltsilt omandada ettevõtlusalaseid teadmisi ja kogemusi, mida hiljem piirkonna edendamiseks kasutada. Programmi vahendite abil on plaanis käivitada Ridaküla laastukoda ja korraldada Avijõe puupaadilaagreid. Ka panustab selleaastane tegevuskava Peipsi-äärsete pühakodade säilimisse.

Peipsiveere programm käivitati 2008. aastal ning selle eesmärk on aidata kaasa Peipsi-äärse piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlused tegevuskavas nimetatud projektide rahastamiseks tuleb esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles