KIK nõuab Ragn-Sellsilt toetust tagasi

Ragn-Sellsi prügiauto.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Jäätmekäitlusettevõte Ragn-Sells teatas täna pressiteate vahendusel, et kaalub ühe võimaliku variandina 2010. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) saadud biojäätmete taaskasutuseks ja töötlemiseks eraldatud toetuse tagasimaksmist. Toetuse kogumaht on ca 1,256 miljonit eurot.

«Ragn-Sells on saanud KIK-lt dokumendid, milles juhitakse tähelepanu, et 2010. aastal esitatud toetustaotluses püstitatud eesmärk, biojäätmete liigiti kogumise, töötlemise ja ringlussevõtmise suurendamine, ei ole tänaseks täielikult realiseerunud,» rääkis Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna. «Enne lõpliku otsuse tegemist andis KIK meile võimaluse esitada oma seisukohad ja vastuväited. Kasutame seda võimalust kindlasti, sest loodame konstruktiivse dialoogi käigus jõuda mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.»

«Kuigi me ei ole nõus kõigi KIKi esitatud kommentaaride ja põhjendustega, siis ühes oleme KIK-ga täiesti nõus. Jäätmete põletamise ja ladestamise asemel tuleb eelistada ja toetada projekte, mis keskenduvad jäätmete materjalina korduvkasutusse suunamisele. Seda eesmärki meie tänane lahendus kindlasti täidab,» rääkis Vääna

Tagasi üles