Kas USA aktsiaturud on odavad?

Joel Kukemelk

FOTO: LHV

2010. aasta alguses kirjutasid erinevad suuremad analüüsimajad üle maailma, et aasta peaks USA börsidele tooma korraliku tõusu, kusjuures suurem osa sellest tõusust tehakse ära aasta esimese kuue kuuga. Tegelikkuses lõpetas S&P500 indeks esimese poolaasta 2010. aasta madalaimal tasemel nutuse -7,5-protsendilise tulemusega.

Hirmud globaalmajanduse kasvukiiruse jahtumise osas on taas võimust võtnud ning nii mõnigi analüüsimaja on viimasel ajal oma ülioptimistlikke SKP kasvu- ja kasumiprognoose hakanud üle vaatama. Näiteks 6. juulil langetas Bank of America USA 2010. aasta SKP kasvuprognoosi 3,2 protsendi pealt 3,0 protsendi peale ning 2011. aasta kasvuprognoosi 3,3 protsendi pealt 2,6 protsendi peale. Globaalseks majanduskasvuks prognoosivad nii Bank of America, Deutsche Bank kui ka paljud teised veel ikkagi üle 4-protsendilist kasvu.

Tänane konsensus S&P500 indeksi 2010. ja 2011. aasta kasumite osas on vastavalt ca 80-82 dollarit ning 96 dollarit. Tõenäoliselt on allapoole nihkumas just 2011. aasta kasumiprognoos, kusjuures Bank of America pakub, et reaalsem võiks olla ca 90-92 dollari ootus. Goldman Sachs on öelnud, et nende arvates võiks see olla ca 93 dollarit ning 6. juulil langetas oma numbri 97 pealt 91 dollari peale ka UBS. Bank of America on omalt poolt investoritele kasutamiseks teinud ka väikese spikri, millised võiksid S&P500 indeksi tegevuskasumid 2011. aastal erinevate USA majanduse kasvumäärade juures olla.

Viimase 60 aasta keskmine 12 kuud ettevaatava hinna ja oodatava kasumi suhe ehk P/E suhtarv on USA turgudel jäänud ca 14 ja 15 vahele (P/E näitab, mitu aastat kulub, et investor teeniks oma investeeritud raha täielikult tagasi, kui ettevõte teeniks kogu aeg täpselt samasugust kasumit ja maksaks selle dividendidena välja). Praegu oleks 12 kuu ettevaatava P/E kordaja väärtuseks ca 11,9, mis iseenesest osutab, et üks pool on antud juhul eksimas. Kas turuosalised tervikuna on börsiettevõtete kasumiväljavaadete osas liiga skeptilised või on analüütikute prognoosid selgelt liiga optimistlikud?

Suurem osa analüüsimaju usub igal juhul, et nemad ei ole need, kes turuväärtust praegu valesti hindavad ning panustavad pigem sellele, et investorid on viimaste aastate majanduskriisiga lihtsalt üleliia ettevaatlikuks muutunud ning usuvad, et aja jooksul on see ettevaatlikkus hajumas. Näiteks Goldman Sachsi 12 kuu hinnasiht S&P500 indeksile on ca 1300 punkti ning Bank of America oma kogunisti 1350 punkti. Võrreldes tänase turuhinnaga (ca 1020 punkti) tähendaks see vastavalt ca 27,5- ja ca 32,5-protsendilist aastast tõusupotentsiaali.

Ülimadalate 0 protsendi lähedaste intressimäärade püsimist oodatakse USAs ka 2011. aastal, mis tähendab, et inimeste kontodel seisev ja pea olematut intressi teeniv raha võiks jätkuvalt otsida kõrgema tulususega rahapaigutuskohti ning üheks selliseks olekski aktsiaturg. Ka riigivõlakirjad ei paku rahale paremat peatuspaika, kuna USA 10-aastase võlakirja tulususmäär on aprillikuu alguse 4 protsendi pealt langenud juuli alguseks 2,9 protsendini.

Seega kokkuvõttes võib öelda, et kui Euroopat raputanud võlakriis lähiajal USAsse või USA osariikidesse edasi ei laiene (kuigi tuleb tõdeda, et see oht on täiesti olemas), siis tunduvad USA aktsiaturgude hinnatasemed mõistlikud, kohati odavadki. Ajaloolist valuatsiooni vaadates võiks öelda, et turuosalised hindavad võrdlemisi tõenäoliseks stsenaariumit, kus USA majanduse kasvukiirus langeb järgmisel aastal ca 0 protsendi juurde, samal ajal prognoosivad suuremad analüüsimajad USAle aga ca 2,5- kuni 3-protsendilist majanduskasvu. Investorite liigne konservatism ja võrreldes ajaloo keskmisega ca 20 protsenti odavamatel tasemetel kauplev USA aktsiaturg võiks seega praegu võrreldes keskmisega pakkuda atraktiivsete investeeringute tegemise võimalust. Kuna kohe-kohe on algamas aga 2. kvartali tulemuste teatamise hooaeg, siis edasise suuna peaks turg saama juba konkreetsetest börsiettevõtete kasuminumbritest ja mitte analüütikute poolt välja käidud prognoosidest.
 

Tagasi üles