Elva sai kaasaegse reoveepuhasti

Elva reoveepuhasti.

FOTO: ANDRES EHRENPREIS/PM/SCANPIX BALTICS

Täna avatakse Elvas uus reoveepuhasti, mis loob võimaluse liituda kaasaegse reoveekäitlusega enam kui 6000 Elva linna ja Käärdi aleviku elanikule.

Reoveepuhasti on üks osa terviklikust joogiveesüsteemide ja reoveekäitluse uuendamise projektist, millesse investeeritakse kokku 8,4 miljonit eurot. Sellest 6,9 miljonit eurot saadakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

«Projekti eesmärk on arendada reoveekogumisalal välja ühtne reoveekogumise ja -käitluse süsteem ning viia senine veevarustusteenus vastavusse kehtivate nõuetega – kõik piirkonna elanikud peavad saama kvaliteetset joogivett ning kogu reovesi tuleb kokku koguda ja suunata linna reoveepuhastisse,» ütles KIKi juhatuse liige Andrus Kimber.

Projekti tulemusena suureneb ühisveevärgiga varustatud inimeste osakaal ning peale veetöötlusjaama rekonstrueerimist hakkab ka joogivesi vastama nõuetele. Veetöötlusjaama eeldatav valmimisaeg on september.

Kui projekti eel oli Elva linna reoveekogumisala ühisveevärgiga ühinenud 74 protsenti projektipiirkonna elanikest ning kanalisatsiooniga 69 protsenti, siis tänu töödele tõuseb ühisveevärgiga liitunud inimeste protsent 98-ni (6272 inimest) ja ühiskanalisatsiooniga liitunute arv 97 protsendini (6191 inimest).

Kuna rekonstrueeritavas reoveepuhastis puhastatakse kogu projektipiirkonna reovesi ning käideldakse reoveesete, väheneb oluliselt ka keskkonnarisk ning oht, et asula reoveed satuks looduskeskkonda.

Tagasi üles