Edukamad on kodus finantsküsimustesse kaasatud noored

Teadlikumad on need õpilased, kellega kodus rahaasju arutatakse.

FOTO: SCANPIX

Täna avaldatud PISA 2012 finantskirjaoskuse testi tulemustest, mis viidi läbi PISA 2012 põhiuuringu raames, tuleb selgelt välja, et lastega tuleb rahaasjadest kodus rääkida. Peredes, kus finantsasju ka lastega arutatakse, on lapsed tunduvalt teadlikumad.

Koolis omandavad Eesti õpilased finantsalased oskused integreeritult mitme õppeaine kaudu, pädevusi saadakse muuhulgas matemaatikat, ühiskonnaõpetust, ajalugu ja ka muid aineid läbides.

Võrreldes teiste riikidega on siinsetel õpilastel rohkem praktilisi kogemusi igapäevaste pangateenuste kasutamisel – Eestis on pangaarvet ja/või deebetkaarti omavaid õpilasi rohkem kui teistes osalenud riikides.

Eesti õpilaste finantskirjaoskuse tase on kõrgem, kui seda võinuks matemaatika ja lugemise testi tulemuste põhjal eeldada. Väljakutse on aga saada tulevikus praegusest enam tipptasemel finantskirjaoskusega õpilasi. Nõrkasid ja väga nõrkasid õpilasi on Eestis vähe, kuid samas on ka tippude arv uuringus osalenud riikide keskmise hulgas.

Tähelepanu tuleb pöörata eesti- ja vene õppekeelega koolide õpilaste finantsalaste oskuste suhteliselt suurele erinevusele. Vene õppekeelega õpilaste oskused on umbes ühe õppeaasta ehk keskmiselt 42 punkti võrra nõrgemad.

Tagasi üles