Finantsinspektsioon tegi TIIB Kindlustusmaaklerile ettekirjutuse

Britid hoiatas sel nädalal juba teise Eesti firma eest.

FOTO: SCANPIX

Finantsinspektsioon kohustas oma ettekirjutusega TIIB Kindlustusmaakler OÜ-d viivitamatult täitma kindlustustegevuse seaduses sätestatud kindlustuslepingu vahendamisele esitatavaid nõudeid.

Finantsinspektsioon kohustas TIIB Kindlustusmaaklerit, mille juhatuse liikmeteks on Vallo Saar ja Eston Kroon, soovitama kliendile iga kord enne liikluskindlustuse lepingu sõlmimist ja vajaduse korral enne sõlmitud kindlustuslepingu muutmist ning pikendamist erinevate pakkumuste põhjal kindlustuslepingut, mis vastab kõige paremini kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele.Õnnetusjuhtumikindlustuse, reisikindlustuse, vabatahtliku sõidukikindlustuse ning kodukindlustuse lepingute vahendamisel kohustas Finantsinspektsioon kindlustusmaaklerit teavitama klienti hüvitamise põhimõtetest kindlustusjuhtumi toimumisel, sealhulgas sellest, millisele kohtule võib kindlustuslepingu alusel esitada nõude.

Kindlustusmaaklerile maksavad vahendustasu kindlustusseltsid. Kindlustusmaakleril on kohustus kliendile avaldada, kui suur on ühe või teise kindlustuslepingu vahendamise eest kindlustusseltsi poolt maaklerile makstav vahendustasu. Sellest lähtuvalt kohustas Finantsinspektsioon TIIB Kindlustusmaaklerit reisikindlustuse ning kodukindlustuse lepingute vahendamisel teavitama klienti, kui suur on iga konkreetse vahendatava lepingu puhul kindlustusseltsilt saadav vahendustasu.

Kindlustusmaakler on kindlustusvahendaja, kelle ülesandeks on valida pärast kliendi kindlustushuvi väljaselgitamist erinevate kindlustusseltside pakkumiste seast välja kliendi jaoks kõige sobivam pakkumine. Kindlustusmaakler peab kliendile esitama piisava hulga, soovitavalt vähemalt kolme erineva kindlustusseltsi pakkumised. Samuti peab maakler vastavalt seadusele põhjendama oma nõuandeid ja soovitusi põhjalikkusega, mis vastab sõlmitava kindlustuslepingu keerukusele. Maakler peab alati tutvustama sõlmitava kindlustuslepingu tingimusi, eelkõige kindlustusmaksete suurust ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi ja teavitama klienti hüvitamise põhimõtetest, kui peaks toimuma kindlustusjuhtum.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles