Vaata Tavidi suuromaniku Alar Tammingu selgituste täisteksti

Alar Tamming.

FOTO: Henn Soodla

Avaldame Tavidi suuromaniku Alar Tammingu kommentaari täisteksti 2013. aasta majandustulemuste ja dividendipoliitika kohta:

2013 sai Tavid tõepoolest oma ajaloo esimese kahjumi. AS Tavid hoiab oma varadest suure osa, ehk ligi 400 kilo füüsilises kullas. Aasta bilansis võetakse kuld arvele 31 detsembri hinnaga ja kuna  möödunud aastal langes kuld üle 30 protsenti, siis  vähenes kulla raamatupidamuslik väärtus ja ettevõtte sai kahjumi. Tõe huvides peab manima, et varasemate aastate suurte kasumite puhul moodustas samuti suure osa sellest kulla kallimaks hindamine, mis samuti ei peegeldanud reaalset olukorda. Õige pildi saamiseks tuleks vaadata viimast kahte aastat koos, sest ühel aastal hinnati kuld üles, teisel alla. Reaalsuses on aga Tavidil endiselt täpselt sama palju kulda kui enne ümberhindamist ehk ligi 400 kilo. Üks unts kulda on alati üks unts kulda hoolimata sellest kuidas raamatupidamisreeglid käsivad seda hinnata. Eritioluline on seda meeles pidada läheneva majanduskrahhi ja võimaliku hüperinflatsiooni puhul. Vanematel inimestel on veel meeles N. Liidu lõpuaegadel toimunud hüperinfatsioon, kus raamatupidamuslikult võis ettevõtte teenida muinasjutulisi rublakasumeid aga kuna ettevõtte väärtust mõõdeti käibeloleva, langustrendis oleva rublaga, mitte sellel ajal veel stabiilse dollariga, siis  ei mõistetud kui lähedal ollakse krahhile ja pankrotile. Kui dollar ja euro mõlemad liiguvad hüperinflatsioonilisse spiraali nagu ennustavad sõltumatud analüütikud, siis vajatakse stabiilset väärtuste mõõtühikut ja seni on inimkonna ajalugu näidanud et keerulistel aegadel on selleks kõige paremini sobinud füüsiline kuld. Arvestades eelpool toodut ei pööra AS Tavid möödnud aasta majandustulemuse numbritele suurt tähelepanu vaid jälgib tähelepanelikult maailma majanduses toimuvaid suundumusi ja varjatud tendentse.

AS Tavidi dividendipoliitika on aastaid olnud muutumatu. Dividendide välja võtmise suuruse määrab omanik ja tal on õigus välja võtta ühest eurost alates kuni kogu jaotamata kasumi määrani. Reaalsuses võetakse dividende vastavalt vajadusele ja planeerimine siinkohal on mõttetu. Paraku on soov planeerida, ehk tulevikku planeerimise kaudu määrata, inimestel väga tugevalt olemas, hoolimata sellest, et praktika näitab kuidas elu mõjutavad juhuslikud sündmused rohkem, kui kirjalikud ja täpsed plaanid. Tarvitseb vaid meenutada, et tuhanded majandusinstituudid ei suutnud ette näha 2000. aastal toimunud tehnoloogiaaktsiate krahhi ega 2008 aasta majanduskriisi. Samuti ei näinud poliitikud ega poliitilised instituudid veel aasta tagasi ette Ukraina sündmusi. Kuna riiklikel tasanditel ei osata ette näha maailma ajaloo kulgu kujundavaid sündmusi, on AS Tavid ettevõtte tasandil jätnud  koostamata aasta eelarved ja plaanid ning tegutseb vastavalt hetkel toimivale majandusolukorrale, ning planeerimise asemel pöörab peamise tähelepanu igapäevasele täpsele arvestusele reaalselt toimunud majandustehingute kohta.  Sama põhimõte kehtib ka dividendipoliitika korral. Ei mingeid plaane ja tegutsemine vastavalt vajadusele. Meenutaks ka vanasõna – «Kui tahad jumalat naerma ajada siis räägi talle oma plaanidest».

Tulevikus toimuvaid kulla hinna  muutusi on väga raske ette ennustada. On võimalik uurida taustategureid, mille pärast üks või teine trend ja liikumine on tekkinud. Iseseisvat uurimistööd teinud ajakirjanikud on jõudnud järeldusele et praegusel ajal on kulla hinna languse taga olnud eelkõige kulla hinnaga manipuleerimine. Seda näitavad elektroonilise kulla müügid turule kõigeebasobivamal ajal ehk olukorras kus müük tekitab suure hinnalanguse. Kui keegi oleks reaalselt müünud kulda mida ta omab siis oleks ta üritanud müüa seda võimalikult kallilt ja hajutanud müügi turu aktiivsuse tippu, mitte seadnud eesmärgiks kulla müügil selle eest võimalikult vähe raha saada. Seetõttu on selge, et kulla hinnaga võidakse ka edaspidi manipuleerida , sest kui kulla hind kujuneks ainult nõudmise ja pakkumise vahekorrast, oleks see esimeseks indikaatoriks, mis näitaks et majanduses on asjad korrast ära. Manipulatsioonid aga saavad olla ainult ajutised , sest kulla ostu puhul on võimalik seda soetada ka füüsilisel kujul ja järjest suurem hulk kliente soovibki ka kulla füüsilisel kujul kohale toimetamist (delivery). Seetõttu praegune olukord, kus maailmas kaubeldakse elektroonilise kullaga 100 korda suuremas ulatuses, kui on olemas füüsilist kulda, peab mingil hetkel hakkama muutuma, sest kui kõik praegu maailmas tehtavad tehingud tehtaks füüsilise kullaga siis maailmas ei jätkuks nende tehingute jaoks kulda. Füüsiline nõudlus ongi iga hetk ületamas kriitilist piiri, sest ainuüksi Hiina füüsilise kulla nõudlus 2003. aastal oli 2197 tonni, samas kogu maailma tootmine oli 2900 tonni. http://seekingalpha.com/instablog/7779911-willem-middelkoop/3024573-chinese-gold-demand-is-twice-as-big-as-world-gold-council-tells-you  Tundub, et koos majanduskasvuga ostab Hiina peagi  ära ka kogu maailmas toodetava kulla.

Küsimusele kas AS Tavid suudab tagasi osta kulda, kui massiliselt pettunud inimesed hakkavad edasise hinnalanguse tingimustest investeerimiskullas pettununa seda tagasi müüma, saab vastata jaatavalt. Seni kuni Hiina on valmis ära ostma kogu toodetava kulla, ei saa seda küsimust üldse tekkidagi. Samuti on kulda peamiselt ostnud nn. Teadlikud Investorid, kes on eelnevalt teinud kodutöö ja endale selgeks saanud praeguse, võlal põhineva majandussüsteemi, raha tekkimise alused ning selle süsteemi jätkusuutmatuse. Füüsilise kulla müük praeguses olukorras, kus maailm on uue majanduskatastroofi lävel ja meie näiline stabiilsus on saavutatud ainult läbi rahatrükkimise ning majanduslike manipulatsioonide, on iga iseseisvalt mõtleva investori poolt välistatud, välja arvatud võlgade ja kohese raha vajaduse olukorras. Ka praktikas ei ole näha mitte ühegi investori soovi oma kullast loobuda, vaid seda soetatakse järjest juurde. Kulla massiline tagasimüük on pigem pankurite soovunelm, mis võimaldaks praegusel majandussüsteemil natuke kauemaks püsima jääda, kuid ei mõjutaks AS Tavidi tegevust.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles