Juulist peab ettevõtja maksuameti registrisse kandma ka vabatahtlikud

Talgud põlenud Arturi šašlõkibaari juures.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Juulist peavad kõik füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad maksu- ja tolliametis registreerima. Seejuures tuleb töötajate registrisse kanda ka need, kes on ajutiselt abiks vabatahtlikult.

Paljud talunikud on füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kelle jaoks muutub juulist samuti kohustuslikuks oma töötajate registreerimine maksu- ja tolliameti (MTA) registris. Isegi juhul, kui FIEst talumees on kohaliku küla elanikud enda juurde talgutele kutsunud.

MTA töötamise registri projektijuht Kristi Laul selgitas, et vabatahtlike registreerimisel on oluline esmalt silmas pidada, et see kohustus on vaid äriühingul ja FIE-l. «FIE puhul tuleb registreerida selline töötamine, mis on seotud FIE ettevõtlusega,» selgitas Laul. Seejuures peab FIE või äriühing alati hindama, kas vabatahtlik töö on seotud tema tegevusalaga, millelt ta teenib ettevõtlustulu. Kui on, siis tuleb vabatahtlik töötamine registreerida täpselt niikauaks kui vabatahtlik töötamine kestab.

Tavaline taluomanik, kes pole FIE ega äriühingu juht, talle appi tulijaid registreerima aga ei pea. Samuti ei pea registreerima näiteks külaelanike poolt korraldataval koristustalgul osalejaid.

«Talunik, kes ei ole FIE ega äriühing, ei pea neid inimesi, kes talle ilma tasu saamata appi tulevad, alates 1. juulist töötamise registris registreerima,» selgitas Laul.

Enne registreerimist tuleb alati hinnata, kas tegemist on vabatahtliku tegevusega või füüsilise isiku poolt konkreetse töö tegemisega tasu saamise eesmärgil. «Kui töötaja saab äriühingult või FIE-lt maksustatavat tasu, on tegemist juba töötamisega ja registreerimisel tuleb valida vastav töötamise liik: tööleping, võlaõiguslik leping vms,» jätkas Laul.

Tema sõnul on vajalik ka vabatahtliku töö registreerimine, et maksuhalduril oleks võimalik kontrollida, kas igal konkreetsel juhul on ikka tegemist vabatahtliku tööga.

«Üldine eeldus on see, et oma ärilist kasumit teenivat ettevõtlust ei ole võimalik rajada vabatahtlikule tööle ja inimesed ei saa kuude viisi tasuta tööl käia.»

Ta lisas, et muudatuste tulemusel pole tööandjal võimalik enam öelda, et töötaja on esimesest päeva tööl. «See peaks vähendama oluliselt ümbrikupalga maksmist ja tagama seeläbi võrdsema konkurentsikeskkonna. Lisaks paraneb töötajate kindlustunne, et tema palgalt on maksud tasutud ning sellest tulenevalt õigus sotsiaalsetele tagatistele,» selgitas Laul.

Tagasi üles
Back