Alates 2016. aastast tuleb loteriipiletit ostes ennast tuvastada

Bingo loto.

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Rahandusministeerium on välja töötanud eelnõu, mille kohaselt peavad alates 2016. aastast loteriisid ja totosid (totalisaator - toim) mängivad inimesed ennast tuvastama ja millega aidatakse sõltuvusprobleemiga mänguritel vältida nendes osalemist.

Loteriimängijatel, kes moodustavad Eesti ühiskonnast 43 protsenti, tuleb alates 2016. aastast piletit ostes esitada isikut tõendav dokument. Samas umbes 41 protsenti lotomängijaist ostavad piletid internetist, mistõttu neid süsteemimuudatus ei mõjuta, selgub eelnõu seletuskirjast.

Eelnõust lähtub, et lotomängijate hulgas esineb teiste hasartmängude mängijatega võrreldes ligikaudu kolm korda vähem sõltuvusprobleeme, samas kuna loteriid on väga populaarsed, moodustavad ka 3 protsenti ehk umbes 13 000 inimest, «tõenäoliselt patoloogiliseks» hinnatud mängijad olulise hulga isikuid, kes võiksid kaitset vajada.

Eelnõu koostajate hinnangul on põhjendatud mängupiiranguga isikute nimekirja mõju laiendamine selliselt, et oleksid hõlmatud ka totod ja klassikalised loteriid. Sealjuures saab isik avaldust esitades võimaluse valida, milliste mängude mängimist ta piirata soovib.

Teise olulise muudatusena ei kustutata end nimekirja kandnud isikuid sellest automaatselt algselt määratud piirangu tähtaja saabumisel, vaid üksnes pärast vastava kas otse või korraldaja kaudu avalduse esitamist maksu- ja tolliametile. Kuivõrd enesevälistusnimekirja kantud isik ei vabane vastavat teraapiat saamata sõltuvusest, pole põhjendatud ka nende automaatne nimekirjast väljaarvamine. Ka praktikast nähtub, et paljud nimekirjast kustutatud isikuid kannavad end peale lühikest vaheaega sellesse tagasi.

Piirangut ei peetud vajalikuks laiendada kiirloteriidele, kuna Eesti Loto majandusaasta aruannete põhjal moodustavad kiirloteriid alla 20 protsendi loteriituru käibest ja kiirloterii piletite hinnad ja peavõidud on oluliselt väiksemad, mistõttu on madalam ka nendega seotud sõltuvusrisk.

Kuivõrd piirangu laiendamine eeldab andmekogu pidaja ja totokorraldajate IT-arendusi ning Eesti Loto kesksüsteemi ja terminalivõrgu uuendamist, milleks on vajalik korraldada riigihange, jõustatakse vastav paragrahv 2016. aasta 1. jaanuaril, peale mida tekib loterii- ja totokorraldajatel kohustus seda jälgima asuda.

Iseenesest pole mängijate isiku tuvastamise nõue uus, kuna korraldaja peab tagama, et totot ei saaks mängida alla 18-aastased ja lotot alla 16-aastased isikud.

Tagasi üles
Back