Väiksemad elektrimüüjad pöördusid ühtse arve asjus konkurentsiametisse
Täiendatud Elektrilevi kommentaariga

Raivo Videvik

FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Elektrum Eesti esitas koos väiksemate elektrimüüjatega Konkurentsiametile ametliku kaebuse, millega nõutakse kõiki elektritarbijaid võrdselt kohtleva ühtse arve rakendamist.

Elektrilevi OÜ nimel esitab täna võrguteenuse arveid Eesti Energia AS, kes kasutab Elektrumi hinnangul antud õigust elektri jaemüügiturul konkurentsieelisena. Konkurentsiseadusest tuleneb võrguettevõtjatele kohustus kõikidele oma äripartneritele võrdväärsetel tingimustel ühtse arve teenust osutada. Elektrumi hinnangul on selle kohustuse rikkumine ehk ühtse arve teenuse valikuline osutamine võrguettevõtjate poolt konkurentsi kahjustav, eriti kui elektrituruosalised, kellel on tänasel päeval võimalik ühtse arve teenust osutada, kasutavad seda müügiargumendina oma turundustegevuses ehk reaalses konkurentsisituatsioonis.

Seoses sellega on Elektrum Eesti koos teiste müüjatega esitanud Konkurentsiametile kaebuse Elektrilevi OÜ kohta. Elektrimüüjad soovivad, et Konkurentsiamet kohustaks riigi suurimat võrguettevõtet hakkama viivitamatult täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 200972EPÜ nõudeid kõikide turuosaliste (nii elektrimüüjate kui tarbijate) võrdse kohtlemise osas ning tagama võimaluse väljastada ja saada ühisarvet kodu- ja väiketarbijatele võrdsetel tingimustel Eesti Energiaga. Samuti juhib Elektrum tähelepanu, et hetkel toimiv turukorraldus on vastuolus Elektrituruseaduse §2-ga ja Konkurentsiseaduse §16-ga.

«Täna Konkurentsiametile esitatud ametliku kaebuse eesmärk on, et monopoolne ja Eesti suurim võrguettevõtja Elektrilevi kohtleks kõiki elektrimüüjaid ning seeläbi ka elektritarbijaid võrdselt,»  selgitas Elektrum Eesti juhatuse esimees Raivo Videvik.

Videviku sõnul apelleerib seadusloome eest vastutav Majandus –ja Kommunikatsiooniministeerium sellele, et ka tänasel päeval on võimalus kokkulepete sõlmimiseks müüja ja võrguettevõtte vahel olemas. Praktika aga näitab, et mingil seletamatul põhjusel on Elektrilevi suutnud taolise lepingu sõlmida vaid Eesti Energiaga.

«Selline põhjuste leiutamine, miks pole ühtse arve universaalne rakendamine võimalik, diskrediteerib nii elementaarseid võrdse konkurentsi põhimõtteid kui kogu avatud elektrituru toimimist. Kui sageli püütakse apelleerida sellele, et ühtse arve rakendamine muudab elektrihinna kallimaks, siis kinnitan veelkord – see ei vasta tõele,» sõnas Videvik.

Heaks näiteks on Elektrumi hinnangul ettevõtte aprilli keskel välja tulnud lahendus, mis kaitseb kõiki kodukliente elektririketest põhjustatud kahjude vastu kodumasinatele.

«See lahendus ei tõstnud mingil moel klientide elektripakettide hindu. Pakume seda kaitset ja nagu kümned juhtumid juba tõestavad ka vajalikku hüve kodukliendile meie enda sisemiste ressursside ja efektiivsuse arvelt. Kliendi jaoks saaks ühtse arve rakendamisel olukord vaid mugavamaks muutuda, kuid millegipärast leitakse nii ministeeriumist kui võrguettevõttest mitmeid põhjusi, kuidas teemat mugavalt kaugemasse tulevikku või teise kraesse lükata,»  lausus Videvik, kelle sõnul on ühtne arve oluline eelkõige kodutarbijale ning väiksemale äritarbijale nagu näiteks korteriühistud.

Elektrilevi võrguteenuste juht Lembit Sünt kinnitas, et tema ettevõte soovib samuri oühtseid arveid.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel toimunud aruteludes on kõik elektrimüüjad olnud ühel meelel selles, et andmevahetus ühtse arve rakendamiseks peab toimima keskse andmelao kaudu," lausus Sünt. "Ministeerium tegeleb sellega, et vajalik seadusemuudatus andmevahetuseks korraldada ja seejärel saab Elering luua vastava arenduse. Küsimus ei ole ka ainult arves, vaid võlamenetluses, õigustes ja kohustustes suhetes tarbijatega ja kogu teeninduse korraldamises laiemalt. Elektrilevi toetab ühtse, lihtsa ja läbipaistva  teenindusmudeli rakendamist kõikidele tarbijatele ja loodame turuosaliste koostöös võimalikult peatset lahendust."

Tagasi üles