Estonian Air on sunnitud ellujäämisplaani uuendama

Jan Palmér lubab juhtida Estonian Airi seni, kuni see on jätkusuutlik.

FOTO: Toomas Tatar / Postimees

Estonian Airi juhatuse esimehe Jan Palméri sõnul täidavad nad siiski Euroopa Komisjonile esitatud restruktureerimisplaani, mis tuleb küll värskete sündmuste valguses veidi ümber teha.

Eelmise aasta kahjum osutus miljoni euro võrra suuremaks, kui re­struktureerimisplaanis oodatud.

Meie jaoks on väga oluline plaani täita. Kui riigiabi uurimine algas, siis arvasime, et Euroopa Komisjon teeb otsuse kuue kuu jooksul, sest nii on reeglites kirjas. Plaanis kajastus seega meil riigi antud laenule ainult kuue kuu intressimäär.

Kui tuleks positiivne otsus, siis ei oleks see enam laen, vaid omakapitalisüst. Aga kuna nüüd on otsus venima jäänud, siis oleme pidanud terve selle aja intressi maksma. See on põhimõtteliselt ainus põhjus, miks kahjum on miljoni võrra suurem.

Äritegevus läks enam-vähem täpselt plaanipäraselt. Kui sa lennunduses teed plaani ja aasta hiljem seda täidad, siis see ei ole tavapärane. See on väga volatiilne äri. Seda kõike me ka eelmisel nädalal Euroopa Komisjonile esitlesime.

Millist tagasisidet teile anti?

Nad ei andnud tegelikult tagasisidet. Pigem tahtsid nad kuulda, mida me täpselt teinud oleme. Kuna tegime struktureerimisplaani nii kaua aega tagasi, siis nüüd saime kokkuleppele, et enne juuni lõppu vaatame oma järgnevate aastate plaani üle.

Muudatused puudutavad lennukiparki ehk milliseid lennukeid peaksime pärast 2015. aastat kasutama, sest saaksime Embraerid siis tagastada. Lisaks tahame ühe lennuki müüa.

Kuidas mõjutavad europarlamendi valimised Euroopa Komisjoni riigiabi otsustusprotsessi?

Inimesed, kes seal töötavad, jätkavad tööd oma kaasustega. Nemad võivad otsuse ära teha, aga selle peab heaks kiitma uus volinik. Me ei tea, kes selle rolli saab. Volinikud ei astu ametisse enne septembrit või oktoobrit. Nii et otsus ei tule tõenäoliselt enne aasta lõppu.

Tagasi üles