Huvigrupid soovivad käibemaksuseaduse muudatuse jaoks töögrupi moodustamist

Arno Sillat

FOTO: Erakogu

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liit, kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit saatsid eile riigikogu rahanduskomisjonile ettepanekud seoses kavandatava käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga, soovides ühtlasi vastava töögrupi loomist.

Ettepanek koosneb kuuest punktist.

1) maksude administreerimine ja haldamine peab muutuma ettevõtjate jaoks perspektiivis lihtsamaks ning vähendama sellega seotud kulutusi;

2) muudatused peavad toetama üldist autopargi uuenemist ja efektiivset kasutamist;

3) muudatused peavad vähendama maksuhalduri koormatust autodega seotud maksudega tegelemisel;

4) muudatused peavad aitama senisest tõhusamalt võidelda abaausa konkurentsiga kasutatud autode turul;

5) muudatuste planeerimisel tuleb arvestada ka üldise maksutulu vähenemisega, kui turule tuleb rohkem kütustsäästvaid sõidukeid.

Kuuendas, viimases punktis rõutavad huvigrupid, et muudatusi tuleb kavandada ette põhjalikult, et välistada rakendamisega seotud probleeme ning anda aega nendega kohanemiseks. Sellest lähtuvalt ei ole arutluse all olevaid või kavandatavaid muudatusi, olenemata nende sisust, võimalik nende hinnangul rakendada eelnõus märgitud ajal, kiirustades.

Avalduses möönatakse, et tänaseks ei ole käsitletud teemal toimunud ühtegi tõsiseltvõetavat
konsultatsiooni ega puudutatud isikute kaasamist ning uuesti esitatud eelnõu on sisuliselt
sama, mis eelmine.

Seetõttu teevad allakirjutanud ettepaneku arutada Eelnõud pikema perspektiivi valguses ning
kutsuda kokku erinevatest puudutatud organisatsioonidest töögrupp, kes saaksid
analüüsida nii Eelnõu mõjusid kui ka teemaga seotud küsimusi laiemalt, esitada
alternatiivseid ettepanekuid ning tagada muudatuste tulevikku suunatus.

Töögrupis näeme osalemas eelkõige, kuid mitte ainult, valdkonna ministeeriumite, maksu-ja tolliameti, maanteeameti, kaubandus-tööstuskoja, tööandjate keskliidu, AMTELi ning ka Tallinna Tehnikaülikooli esindajaid.

Täispika ettepanekuga saab tutvuda siin.

Tagasi üles