Alstom sõlmis Eesti Energia Narva elektrijaamadega kaks pikaajalist hoolduslepingut

Alstomi logo

FOTO: SCANPIX

Alstom võitis riigihanke, mille tulemusel sõlmiti AS Eesti Energia Narva Elektrijaamadega kaks pikaajalist hoolduslepingut Narva elektrijaamade katelde ja turbiinide hooldamiseks, teatas ettevõte.

Narva elektrijaamade osakaal Eestis toodetavast elektrienergiast on ligikaudu 90%. Eelmised pikaajalised hoolduslepingud hõlmasid ajavahemikku 2000–2013. Uute, 2014. aasta märtsis kehtima hakkavate lepingute kestus on 34 kuud ja neid on võimalik pikendada kahe aasta võrra.

Leping hõlmab Foster Wheeleri nelja 115 MW tsirkuleeriva keevkihiga katla, 14 Taganrogi 100 MW tolmpõletuskatla ja üheksa LMZ-turbiini plaanilisi ja plaaniväliseid remonte ning hooldust.

«See leping, millega jätkame Narva elektrijaamade hooldamist, tugevdab meie pikaajalist koostööd Eesti Energiaga ning on tunnistus meie tehnilisest võimekusest pakkuda kliendile lisaväärtusega teenust», ütleb Alstom Eesti tegevdirektor Karl Jaanimägi.

Varem on Alstom kõigi energiaplokkide katelde suitsugaaside puhastamiseks tarninud täiustatud tolmueemaldussüsteemid (elektrostaatilised filtrid ) ning on moderniseerinud Narva elektrijaamades kolm madalsurveturbiini. Aastatel 2010–2013 tarnis Alstom Narva elektrijaamade neljale energiaplokile uued väävlipuhastussüsteemid (DeSOx).

2011. aasta jaanuaris allkirjastasid Alstom ja Eesti Energia lepingu uue Narvas asuva 300 MW Auvere elektrijaama kohta. Uus jaam põhineb tsirkuleeriva keevkihiga katlal , millega saab põletada põlevkivi ja biomassi. Elektrijaama ehitus ettevõtte sõnul kulgeb plaanipäraselt.

«Kui seni kehtinud hooldusleping hõlmas elektrijaamade kõiki põhiseadmeid, siis seekord korraldasime kaks erinevat konkurssi katelde ja turbiinide hoolduseks ja remondiks. Kahe eraldi konkursi korraldamine võimaldas tekitada täiendavaid konkurentsitingimusi ning tänu sellele saada parimad hinnapakkumised,» kommenteeris Narva elektrijaamade juht Tõnu Aas.

Tagasi üles