G4S asus turvama Eesti Energia strateegilisi objekte

Enefiti Auvere õlitehas.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Laupäeval 1. märtsil alustas turvakontsern G4S AS Eesti Energia Ida-Eestis paiknevate riigile julgeolekuliselt oluliste infrastruktuuriobjektide turvamisega.

Neljaks aastaks sõlmitud lepingu, mida on võimalik aasta võrra pikendada, kohaselt vastutab G4Si turvateenistus AS Eesti Energia ettevõtete – Narva elektrijaamade, Narva soojusvõrgu, tehnoloogiatööstuse, Eesti Energia Kaevanduste ning õlitööstuse mehitatud ja tehnilise valve eest, samuti ka turvasüsteemide hoolduse eest. AS G4S Eesti valvedivisjoni direktor Villu Õuna sõnul toimus objektide ülevõtmine tõrgeteta.

„Paljud varasemalt turvateenistuses töötanud inimesed, kelle kasuks rääkisid kogemused ja kliendi hea tagasiside, said jätkata tööd G4Si ridades," rääkis Õun. " Hea meel tõdeda, et koostööhuvi oli suur ning saime valida tublid töötegijad.“

Villu Õun lisas, et sedavõrd mahukate ja oma iseloomult erinevate lepinguliste kohustuste täitmiseks on ülimalt oluline töö koordineerimine keskastme juhtide tasandil.

„Ainult kohalolekust ja kiirest reageerimisest ei piisa, klient ootab turvapartnerilt riskide maandamist ning kaasamõtlemist kõiges, mis võib tema turvalisust mõjutada,“ sõnas G4Si valvedivisjoni direktor.

Turvasüsteemide tõrgeteta toimimise eest kannab hoolt Eesti Energia Ida objekte teenindav tehnikute üksus. AS Eesti Energia objektide väljakutsetele on valmis ööpäevaringselt reageerima Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Ahtmes, Narva-Jõesuus ja Jõhvis baseeruvad patrullekipaažid. Üle Eesti kasutab G4Si valveteenuseid ligi 45 000 püsiklienti, kelle teenindamiseks on pidevalt töös 70 patrullekipaaži. Ida-Eesti piirkonnas teenindab G4Si kliente 20 patrullekipaaži.

Eesti Energia turvakonkursi hanke on kohtusse kaevanud varasem turvaja USS Security, kes lõpetas eelmise turvalepingu enne tähtaega majanduslikel põhjustel.

Tagasi üles