Rahandusministeerium: Bitcoinide ost-müük ei ole Eestis keelatud

Bitcoin

FOTO: JIM URQUHART/REUTERS

Rahandusministeerium kinnitab enda saadetud kommentaaris, et Bitcoinide ost-müük ei ole Eestis keelatud ning nende müügist saadud tulu tuleb deklareerida. Samas ei ole tegemist seadusliku maksevahendiga. E24 avaldab rahandusministeeriumi kommentaari muutmata kujul.

Bitcoinide ost-müük ei ole Eestis keelatud. Bitconiga kaasnevad mitmed erinevad tegevused ja neid täpsustamata ei ole võimalik lõpuni kindlaks teha teenuste täpset olemust, ulatust, pooltevahelisi õiguslikke suhteid ega rahaliste vahendite liikumise korda.

Küll aga peab tavatarbija silmas pidama, et Bitcoin ei ole Eesti seaduslik vääring ja tal puudub avalik-õiguslik staatus, käibe regulatsioon, identifitseeritav emiteerija, kursi reguleerimiseks või Bitcoin-ide käibelt kadumisel nende ümber vahetamiseks kohustatud isik, tehingutes vastu võtmise kohustus ja finantsjärelevalve. Maksmine Bitcoin-ides on võimalik ainult osapoolte vabatahtlikul nõusolekul. Inimeste omavaheline kokkulepe Bitcoini kasutamiseks ei tee sellest veel seaduslikku vääringut e raha. Meile teadaolevalt ei ole Bitcoini ükski riik seadusliku maksevahendina tunnustanud.

Bitcoinide vahendamine võib vastata rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses toodud alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja definitsiooni kirjeldusele. Juhul kui ettevõtja soovib alternatiivsete maksevahendite teenust pakkuda oma majandus-kutsetegevuse käigus, peab ta ennast registreerima. Bitcoinist saadav tulu üldiselt on maksustatav kui tavaline tulu.

Rahandusministeerium on virtuaalrahade teemat analüüsinud, mh arutanud teemat teiste asjakohaste asutustega. Kuna teemat analüüsitakse EL- i tasandil, on tõenäoline, et lähiajal täpsustub Euroopa Liidu õigus virtuaalrahade osas, mis omakorda toob kaasa ka Eesti seaduste muutmise. Hetkel ei ole virtuaalrahade teemal Euroopa Liidus ametlikku ühtset käsitlust, mistõttu käsitlevad riigid Bitcoini jt virtuaalrahasid väga erinevalt.

Rahandusministeerium on kõikidele Bitcoini teemalistele selgituspäringutele vastanud või vastamas. Selgitusi on jaganud ka Eesti Pank ja Finantsinspektsioon. Finantsinspektsioon on oma kodulehel avaldanud virtuaalrahade teemal Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) poolt avaldatud hoiatuse: http://www.fi.ee/index.php?id=3444. Seega ei pea paika väited, et riik ei ole antud küsimuses seisukohti avaldanud või selgitusi jaganud.

Tagasi üles
Back