iDeal kampaania

Euroopa Komisjon võtab lennujaamade riigiabi luubi alla

Ryanairi lennuk Charleroi lennujaamas

FOTO: AFP / Scanpix

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uued suunised riigiabi andmise kohta liikmesriikide lennujaamadele ja –ettevõtjatele, mis annab rohkem võimalusi toetada väikelennujaamu.

Suunised peavad tagama head piirkondadevahelised ühendused ja liikumisvõimalused ELi kodanikele, moonutamata sealjuures ülemäära konkurentsi ühtsel turul, teatas Euroopa Komisjon.

Suunised on osa komisjoni riigiabi ajakohastamise strateegiast. Konkurentsivolinik Joaquín Almunia sõnul on uued riigiabisuunised on Euroopa lennunduse edu ja konkurentsivõime jaoks võtmetähtsusega.

«Nendega on tagatud aus konkurents kõikidele ärimudelitele alates riiklikest lennuettevõtetest kuni odavlennufirmadeni ning väikelennujaamadest kuni suurimate transiidisõlmedeni. Meie eesmärk on hea seista kodanike liikumisvõimaluste eest, tagades samal ajal võrdsed võimalused kõikidele lennujaamadele ja -firmadele,» ütles Euroopa Komisjoni asepresident, konkurentsivolinik Joaquín Almunia.

Uutes suunistes pannakse rõhku riiklike vahendite mõistlikule kasutamisele ning konkurentsimoonutuste ärahoidmisele eelkõige seoses lennukite alatäituvuse ja ebarentaablite lennujaamadega.

Riigiabi andmine investeeringuteks lennujaamataristusse on lubatud juhul, kui see on tarvilik ligipääsu tagamiseks asjaomasele piirkonnale ning transpordivõimalust on tõesti vaja. Ette on nähtud lennujaama suurusest olenev suurim lubatav abi osakaal, mis peaks tagama mõistliku tasakaalu erainvesteeringute ja antava abi vahel. Seepärast on rohkem võimalusi toetada väikelennujaamu kui suuri transpordisõlmi.

Tegevusabi saab lennujaamadele anda teatavatel tingimustel. Ette on nähtud 10-aastane üleminekuperiood,  mille jooksul ettevõtted saavad kohandada oma ärimudelit. Abi saamiseks peab lennujaam koostama äriplaani, mille alusel jõuda üleminekuperioodi lõpuks tegevuskulude täieliku katmiseni.

Et praeguses turuolukorras on aastas vähem kui 500 000 reisijat teenindavatel lennujaamadel suuri raskusi jõuda üleminekuperioodi jooksul kõikide kulude katmiseni, on neile suunistes ette nähtud suurem lubatava abi osakaal ning olukorda hinnatakse uuesti nelja aasta pärast.

Uute marsruutide avamiseks mõeldud starditoetus on lubatud juhul, kui seda antakse piiratud aja jooksul. Ühtlustatud on ka tingimusi, mille alusel hinnatakse starditoetuse kokkusobivust ühtse turuga, ning neid on kohandatud turul toimunud muutustega.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles