Riik toetab biometaani pilootprojekti ligi 3 miljoni euroga

Biometaani pilootprojekt saab kolm miljonit eurot.

FOTO: SCANPIX

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas rahastada ligi 3 miljoni euroga Eesti esimese biometaani tootmiskompleksi rajamist Viljandimaale.

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul seati rahastamisel tingimuseks, et projekti teostaja leiab lepingupartnerid transpordisektorist ja kogu toodetav biogaas võetakse Eestis kasutusele transpordikütusena, teatas sihtasutus.

Eesti transporditurule mõeldud biometaani tootmise kompleksi aastatoodang on prognoosi kohaselt vähemalt 1,2 miljonit kuupmeetrit.

Sellest kogusest piisab, et katta näiteks 25 Tartu linnaliini bussi aastane kütusevajadus. Kui pilootprojektis sujub kõik tõrgeteta, tuleb esimene toodang turule 2015. aastal.

Projekti käigus rajatakse Viljandimaale, Kõo Agro OÜ-le kuuluvasse Siimani farmi biogaasijaam, kus toodetav biogaas puhastatakse biometaaniks. Vajalik toore saadakse läga ja sõnniku näol farmi 1700 veiselt ja noorloomalt.

Lisatoormeks kasutatakse väheväärtuslikel turbamaadel kasvatatud rohusilo. Kokku saab tootmises aastas transpordikütuseks ümber töödelda 70 000 tonni tooret.

Tootmiskompleks koosneb kahe kääritiga biogaasijaamast, biometaani puhastamisseadmest ja balloonikonteineritest biometaani transpordiks, lisaks rajatakse kolm tanklat.

Projekti rahastatakse KIK-i keskkonnaprogrammist, täpsemalt atmosfääriõhu kaitse programmist.

Tagasi üles