Uuring: ettevõtted tasuvad kaks kolmandikku arvetest tähtaegselt

Arve

FOTO: Toomas Huik

Krediidiinfo poolt läbi viidud «Eesti ettevõtete krediidipoliitika 2014» uuringu tulemuste järgi on tähtaegselt tasutud arvete osakaal aasta-aastalt suurenenud ning moodustab 67 protsenti kõikidest väljasaadetud arvetest.

Kolme protsendipunkti võrra on suurenenud maksetega 1-7 päeva pikkune hilinemine ning vähenenud pikemajalised maksete hilinemised vahemikus 8-30 päeva. Üle 30 päeva hilineb 4,8% maksetest.

Eesti keskmine maksehilinemine on vaid 7 päeva, 2013. aastal oli selleks 9,4 päeva.

Eesti keskmine maksetähtaeg on pikenenud 15 päevale. Arved tähtajaga 15-30 päeva moodustavad ligi kolmandiku kõikidest väljastatud arvetest.

Samal ajal on tunda survet veelgi pikema maksetähtaja suunas - arvete väljastamine tähtajaga 31-60 päeva on aastaga kasvanud kolm protsendipunkti ja moodustab 8% kõikidest väljastatud arvetest. Samuti on märkimisväärne ettemaksuarvete osakaal (14%).

Suur osa Eesti ettevõtetest (87%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega.

Võrreldes möödunud aastaga on ettevõtete krediidikäitumine muutunud süsteemsemaks, kirjalikud krediidipoliitika eeskirjad on olemas veerandis ettevõtetes.

Võlgu jäänud klientide puhul rakendab 52% vastanutest krediidi sulgemist. Hüppeliselt on sanktsioonina suurenenud krediidilimiidi vähendamine ja maksetähtaja lühendamine tulevikus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles