iDeal kampaania

Uued autoriõiguste reeglid: piiriülesed litsentsid internetipõhistele muusikateenustele

Eelnõu peaks tagama autoriõiguste parema kaitse.

FOTO: SCANPIX

Teisipäeval Euroopa Parlamendi heaks kiidetud uute muusika autoriõiguste reeglite eesmärk on lihtsustada litsentside saamist interneti sisuteenuste pakkujatele, et edastada muusikat rohkem kui ühes ELi riigis. Eelnõu peaks stimuleerima üle-euroopaliste internetipõhiste muusikateenuste arengut, tagama autoriõiguste parema kaitse ning autoritasude õigeaegse maksmise.

Direktiiv kaitseb Euroopa artistide huve ja võimaldab kasutajatele ligipääsu autoriõigustega kaitstud sisule terves Euroopas, ütles raportöör Marielle Gallo. Direktiiv annab selge signaali, et autoriõigust saab lihtsalt kohandada ka interneti jaoks ja et autoriõigusel on oluline roll digitaalses majanduses, lisas Gallo.

Uute reeglite kohaselt saavad internetipõhiste muusikateenuste pakkujad litsentse autoreid esindavatelt piiriülestelt organisatsioonidelt. Rohkem kui ühes liikmesriigis kehtivad litsentsid peaksid lihtsustama internetipõhiste muusikateenuste pakkumist ELis.

Selleks et tagada ELi muusikaloojatele juurdepääs internetipõhistele litsentsidele, mis kataksid enam kui üht riiki, võimaldatakse autoriõiguste kaitsega tegelevate organisatsioonidel, kes ei väljasta selliseid litsentse esitada taotlus teisele sarnastele organisatsioonidele. Teatud tingimustel on nad isegi kohustatud seda tegema.

Iga autoriõiguste kaitse organisatsioon peab tagama, et raha makstakse autoritele korrapäraselt ning täpselt. Üldiselt peaks autoritasude maksmine toimuma võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui üheksa kuu möödudes eelarveaasta lõpust, mil õigustest saadav tulu koguti.

Need, kellele autoriõigused kuuluvad, saavad valida enda esindamiseks sobiva kollektiivse esindamise organisatsiooni.

Nüüd peab eelnõu heaks kiitma ELi nõukogu. Pärast seda on liikmesriikidel 24 kuud aega, et direktiiviga kehtestatu oma seadustesse sätestada. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles