Tööohutuse reeglite rikkumine kasvas järsult

174 tööõnnetust lõppes I kvartalis raske kehavigastusega. Fotol on kiirabiauto.

FOTO: Reuters / Scanpix

Tööinspektsioon tuvastas I kvartalis tööohutuse ja -tervishoiu järelevalve käigus rikkumisi 5350, mis on 38 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.


Töötervishoiu ja tööohutuse inspektorid külastasid I kvartalis 1317 erinevat ettevõtet, selgus tööinspektsiooni aruandest. 77protsendil kontrollitud ettevõtetest avastati vähemalt üks rikkumine, ütles tööinspektsiooni avalike suhete peaspetsialist Kadri Kasterpalu.

Sagedaseim rikkumine oli riskianalüüsi puudumine. Seda polnud igas kolmandas kontrollitud ettevõttes.

Igas neljandas firmas puudusid ohutusjuhendid. Igas kuuendas ettevõttes ei ole määratud töökeskkonnaspetsialisti. Igas seitsmendas firmas oli töötajate tervisekontroll korraldamata, sama paljudes ettevõtetes ei vasta töövahendite ohutust tagavad seadised nõuetele.

Tööõnnetusi juhtus I kvartalis 736, millest 588 olid kerged ning 174 lõppes raske kehavigastusega. Surma põhjustas 1 tööõnnestus, seda kaubanduse valdkonnas.

Tööõnnetuste arv on jäänud aastatagusele tasemele nii kergetes kui rasketes õnnetustes. Tööõnnetuste suhtarv on aga 12 protsenti tõusnud, sest töötegijaid on vähem kui mullu.

Tööohutuse ja -tervishoiu nõuete mittetäitmise tõttu peatati töö 29 korral ning töövahendite kasutamine keelati 122 juhul. Ettevõtteid hoiatati sunnirahaga 250 korral kogusummas ligi 1,9 miljonit krooni. Sunniraha täitmisele pööramise vajadust I kvartalis ei olnud. Väärteoasju menetleti 54 korral. Trahve määrati 44 korral kogusummas 93 170 krooni..

Rikkumiste arvu suurenemine on tööinspektsiooni peaspetsialist-analüütiku Krista Vaikmetsa väitel tingitud peaasjalikult tõhusamast järelevalve korraldusest.

Tagasi üles